Naujienos

Kvietimas į GIMK mokymus Marijampolėje

Vasario 22 d. 17.00 val. Marijampolės socialinės pagalbos centro Globos centre prasidės mokymai pagal Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą. GIMK. Daugiau informacijos tel.nr. 8-676-42242 ir 8-676-42230 arba el.p. mokymai@mspc.lt...

Renkama nauja Pagrindinių GIMK mokymų grupė Jonavoje

Jonavos r. socialinių paslaugų centro padalinyje – Globos centre šiuo metu renkama Pagrindinių GIMK mokymų grupė būsimiems globėjams/ įtėviams. Mokymai planuojami pradėti 2022 m. vasario mėn. Norinčius prisijungti ar sužinoti daugiau informacijos apie planuojamus mokymus, kviečiame drąsiai kreiptis į Globos centrą: telefonu: 8 (349) 20514 👉 Facebook paskyra...

Utenoje renkama nauja grupė GIMK mokymams

Renkama nauja grupė GIMK mokymams – tai privalomi mokymai visiems, planuojantiems įvaikinti vaiką ar tapti jo globėju.   Globa ar įvaikinimas – ypatinga dovana ir vaikui, ir šeimai, kuri pasiryžo priimti vaiką. Be tėvų globos likęs vaikas turi galimybę augti juo besirūpinančioje ir palaikančioje šeimoje, o globojantys suaugusieji – dalintis savo namais, meile, rūpesčiu ir šiluma. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras kviečia Utenos rajono gyventojus tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais vaikams, netekusiems tėvų globos.   Norinčius tapti globėjais, įtėviais, budinčiais globotojais, prašome kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centro (GIMK) specialistus nurodytais tel.: Daiva Beikuvienė 8615 59171, Grita Bernotienė 8616 32785...

Didės globos išmokos

Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui didinti globos (rūpybos) išmoką šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams. Šios išmokos dydis nesikeitė jau daugiau nei du dešimtmečius. Taip pat pritarta siūlymui, kad, jeigu socialinę riziką patiriančių šeimų vaikai, kuriems ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ar pagrindinis ugdymas yra privalomas, dėl nepateisinamų priežasčių nelanko švietimo įstaigų, išmokos vaikams, taip pat ir vaiko pinigai, vietoj piniginių lėšų būtų teikiamos nepinigine forma.  „Dėl skirtingų priežasčių mamos ir tėčio globos netekę vaikai ne tik turi teisę augti kitoje jiems draugiškoje aplinkoje, bet turi būti patenkinti ir svarbiausi jų poreikiai. Tikimės, kad didesnė parama globojamiems vaikams pagerins jų kasdienes gyvenimo sąlygas, o buvusiems globotiniams, kurie mokosi ar studijuoja, geriau įsitvirtinti, susikurti palankesnę buitį. Norėtųsi, kad didesnė valstybės pagalba paskatintų daugiau šeimų tapti globėjais, ypač vyresnių vaikų“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Pasak ministrės M. Navickienės, tai, kad išmokos socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams bus teikiamos individualizuotai, užtikrinant jų poreikius, įskaitant ir privalomą ugdymą, padės tokių šeimų vaikams neišsiskirti iš kitų ugdymo įstaigose, o ateityje pasiekti geresnių mokymosi rezultatų ir nepatirti socialinės atskirties. Parenkant vaikui tinkamiausią išmokų panaudojimo būdą, svarbus vaidmuo tenka su šeima dirbantiems socialiniams darbuotojams ir atvejo vadybininkams, kurie geriausiai žino šeimos problemas ir teikia pagalbą, rekomendacijas kaip taikliausiai panaudoti vaikui skirtas išmokas.   KAS NAUJO. Ne tik didės, bet ir bus diferencijuotas globos (rūpybos) išmokos dydis pagal vaiko amžių ir poreikius:  •    vaikams iki 6 metų skiriant 218 eurų,  •    vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 eurus,   •    vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 273 eurus,  •    buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, – 273 eurus.  Vyriausybė pritarė siūlymui pratęsti globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimą buvusiam globėjui (rūpintojui), kai, pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvęs globotinis lieka gyventi pas buvusį globėją ir yra jo išlaikomas, kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai.  Didesnę globos (rūpybos) išmoką kitąmet gautų apie 7,5 tūkst. vaikų, iš jų: beveik 2000 vaikų iki 6 metų, per 2000 vaikų nuo 6 iki 12 metų, beveik 1800 vaikų nuo 12 iki 18 metų ir per 1700 besimokantys ir studijuojantys pilnamečiai. Globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą gautų apie 405 buvę globėjai (rūpintojai).  KAIP BUVO IKI ŠIOL. Vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį skiriama 160 eurų išmoka. Valstybė ir toliau remia buvusius pilnamečius globotinius, kurie mokosi ar studijuoja, ir mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 24 metai, skiria 160 eurų globos (rūpybos) išmoką.  Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas skiriamas ir mokamas vaiko globėjui (rūpintojui) (šeimai, šeimynai ar globos centrui) iki vaiko globos (rūpybos) pabaigos, t. y. vaiko pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo. VAIKO PINIGAI NELANKANTIEMS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS Vyriausybė pritarė, kad vaiko pinigai socialinę riziką patiriančių šeimų vaikams galės būti mokami nepinigine forma tais atvejais, jeigu vaikas nelanko ugdymo įstaigos – darželio ar mokyklos dėl nepateisinamų priežasčių.  Pernai vaiko pinigus nepinigine forma gavo 8,6 tūkst. vaikų, o socialinę riziką patyrė virš 20 tūkst. vaikų (apie 11 tūkst. šeimų). 2020 m. mokinių registro duomenimis, privalomas ugdymas buvo skirtas 349 476 mokiniams, tačiau šia teise pasinaudojo ir ugdymo įstaigas iš viso lankė 332 116 mokinių, t. y. 17 360 vaikų nesimokė. KITI SIŪLOMI POKYČIAI. Vyriausybė pritarė siūlymui pakeisti išmokos įvaikinus vaiką teisinį reguliavimą, nustatant galimybę įtėviams įvaikinus vaiką pasirinkti, ar išeiti vaiko priežiūros atostogų ir, turint motinystės socialinio draudimo stažą, gauti vaiko priežiūros išmoką iš „Sodros“, ar gauti išmoką įvaikinus vaiką pagal Išmokų vaikams įstatymą, kurios dydis šiemet siekia 320 eurų.  Praktikoje pasitaiko atvejų, kai įvaikinamas vyresnio amžiaus vaikas, pavyzdžiui, 16 metų, ir įtėviai ne visada turi galimybę ar nori išeiti vaiko priežiūros atostogų ir gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Tikimasi, kad šis pakeitimas sudarys įtėviams palankesnes sąlygas derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus ir paskatins įsivaikinti vyresnius vaikus.  Ministerija pasiūlė ir daugiau pokyčių, kurie sudaro geresnes sąlygas buvusiems globotiniams pasiekti mokymo įstaigas ar darbo vietas. Pavyzdžiui, išplėstas vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo sąrašas nustatant, kad vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota dviratėms transporto priemonėms įsigyti, pavyzdžiui, dviračiui, motoriniam dviračiui, elektriniam paspirtukui, mopedui, motociklui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, 2022 m. valstybės biudžete papildomai turėtų būti skirta apie 8,5 mln. eurų pakeitimams įgyvendinti.  Jeigu Seimas pritars, pakeitimai įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d.   ...

Paramos vaikams centras kviečia į mokymus nuolatinius globėjus ir įtėvius

Paramos vaikams centras kviečia nuolatinius globėjus ir įtėvius, auginančius 3-8 metų vaikus, dalyvauti 9 savaičių mokymuose (kartą per savaitę). Jų metu bus aptariama vaikų raida ir galimi specifiniai iššūkiai, ryšio  su vaiku mezgimas, sudėtingos šeimos situacijos, tinkamas reagavimas į netinkamą vaikų elgesį ir kitos aktualios pozityvaus vaikų auginimo, rūpinimosi jais temos. Mokymai prasideda 2021 m. spalio 7 d. ir vyks kartą per savaitę (9 savaites) nuotoliniu būdu, ZOOM platformoje, 8.30-10.30 val.  Grupės vadovė – Paramos vaikams centro psichologė Inga Norkutė-Mueck, turinti ilgametę darbo su globojamais vaikais ir globėjais/įtėviais patirtį. Dalyvavimas nemokamas. Vietų skaičius ribotas. Būtina REGISTRACIJA el. paštu inga@pvc.lt.  Informacija yra puslapyje https://bit.ly/3Az4DqX , „Facebook“ tinkle https://www.facebook.com/PVC.lt/posts/5011056622254436  Dėl detalenės informacijos prašome kreiptis šiais kontaktais: Vaida Stoškuvienė Paramos vaikams centras  Tel. 8-618-84879 www.pvc.lt facebook.com/PVC.lt/ ...

Renkama būsimų globėjų/įtėvių grupė Pagrindiniams GIMK mokymams Jonavoje

Renkama būsimųjų globėjų/įtėvių grupė Pagrindiniams GIMK mokymams, kurie planuojami pradėti rugsėjo 13 d.  Jonavos r. socialinių paslaugų centro padalinyje - Globos centre. Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis telefonu: +37061841449; (8349)20514....