Naujienos

Kaune vyko mokslinė praktinė konferencija „Vaiko rytojus prasideda šiandien“

Simboliškai buvo paminėta Vaiko diena. Jau antrus metus iš eilės Vaikų gerovės centras „Pastogė“ kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedra ir Kauno miesto socialinių paslaugų centru, organizavo mokslinę praktinę konferenciją „Vaiko rytojus prasideda šiandien“.   Dėkojame Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Eglei Andriuškienei ir VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanei Aurelijai Stelmokienei už sveikinimo žodžius. Ačiū visiems lektoriams už jų pranešimus, dalyviams už skirtą laiką.  Džiaugiamės mus visus vienijančiais tikslais vaikų gerovės srityje ir tikimės susitikti kitais metais. ...

Susitikime Klaipėdoje pristatytas TBRI metodas

2024 m. gegužės 7 d. Klaipėdoje įvyko Klaipėdos apskrities globos srityje dirbančių specialistų, budinčių globotojų, šeimynų dalyvių susitikimas. Susitikimo metu dalyviams pristatytas TBRI metodas, kuris vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams padeda suprasti pasitikėjimu grįstų santykių galią bei ryšio su vaiku kūrimo svarbą ir principus.   Susitikime Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vaiko teisių apsaugos tarnybos, savivaldybių administracijų, globos centrų atstovai, budintys globotojai, šeimynų dalyviai turėjo galimybę aptarti jiems kylančius klausimus ir situacijas, diskutuoti kitais su vaiko globa susijusiais klausimais.  ...

Vyko dviejų dienų trukmės mokymai pagal atnaujintą GIMK programą

Š. m. kovo ir balandžio mėnesiais Tarnybos atestuotiems asmenims vyko dviejų dienų trukmės mokymai pagal atnaujintą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK).   Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su GIMK programos pakeitimais,  atnaujinta pagrindine GIMK programos dalimi bei specializuotą GIMK programos dalimi, išbandė pratybas bei aptarė klausimyną. Mokymus vedė Tarnybos atestuoti asmenys Monika Kornikienė, Laima Nausėdaitė, Daiva Matulevičiūtė ir Dalia Bloznelienė.  Buvo suformuotos 8 mokymų grupės, iš viso mokymuose dalyvavo ir pažymėjimus gavo 196 tarnybos atestuoti asmenys.  Visi  GIMK mokymų dalyviai mokymus, jų naudą, eigą bei lektorių profesionalumą įvertino aukštais balais.   Dalyvių nuomone, atnaujinta GIMK programa tapo išsamesnė, specializuotoje GIMK programos dalyje paliestos itin svarbios profesionaliems globėjams temos.  Atnaujinta GIMK programa susideda iš 10 dalių pagal pagrindinę GIMK mokymų programą ir 8 dalių pagal specializuotą GIMK mokymų programą. Lektorių nuomone, atnaujinta GIMK mokymų programa leis būsimiems globėjams ir įtėviams giliau save pažinti ir suprasti, kur yra jų stipriosios ir silpnosios pusės, kiek jų pačių patirtys turi reikšmės jų dabarties elgesiui ir mąstymui.  Taip pat atnaujintoje GIMK programoje dalyviai pagilins žinias apie vaikų, tame tarpe turinčių trauminės patirties, poreikius ir tinkamus būdus, padedančius vaikams "gyti", patikėti vėl suaugusiais žmonėmis, gyventi pilnavertį gyvenimą, atskleidžiant visą jų potencialą.  Programa praturtėjo praktinėmis užduotimis, kurios leis pamatyti pasaulį tėvų globos netekusio vaiko akimis. Mokymai finansuojami Projekto Nr. 07-016-P-0001 „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas" lėšomis. Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis....

Globos srityje dirbančių specialistų, budinčių globotojų, šeimynų dalyvių susitikimai

Kovo - balandžio mėnesiais įvyko trys globos srityje dirbančių specialistų, budinčių globotojų, šeimynų dalyvių susitikimai Telšių, Panevėžio ir Tauragės apskrityse.    Susitikimų metu dalyviams pristatytas TBRI ® metodas, kviečiantis visus vaiko gerovės srityje dirbančius specialistus sužinoti daugiau apie pasitikėjimu grįsto santykio galią bei ryšio su vaiku kūrimo principus.    Susitikimo metu visi globos srityje dirbantys specialistai turėjo galimybę aptarti jiems kylančius klausimus ir situacijas bei diskutuoti kitais su vaiko globa susijusiais klausimais.  ...

Darbo grupės susitikimas paruošti rekomendacinę nuolatinio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį

Nuo š. m. liepos 1 d. į globos sistemą įvedamas nuolatinio globotojo institutas. „Vaikai yra vaikai“ projekto administravimo komanda kartu su  Globos centrų atstovais iš Kauno miesto, SOS Vaikų kaimų Lietuvoje draugijos Vilniaus miesto, Pasvalio, Vilkaviškio, Telšių, Šiaulių rajonų  susibūrė į darbo grupę, kurios tikslas paruošti rekomendacinę nuolatinio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Darbo grupės pateikti siūlymai ir rekomendacijos perduotos peržiūrėti teisininkams.    Nuotraukose darbo grupės susitikimas, kuris vyko š.m. kovo 20 d. Kaune,  Vaikų gerovės centre „Pastogė“....

Dalyvavo supervizijose krizių valdymo tema

2024 m. vasario – kovo mėn. globos centrų darbuotojai – globos centrų vadovai ir globos koordinatoriai –  dalyvavo supervizijose krizių valdymo tema. Supervizijų metu dalyviai aptarė įstaigų parengtus krizių valdymo planus, dalinosi, kaip pavyksta šiuos planus taikyti praktikoje, tobulino įgūdžius siekiant efektyviai veikti atsitikus krizei globėjų / budinčių globotojų šeimoje. Supervizijų metu aptariamos temos kiekvienai dalyvių grupei buvo formuluojamos atsižvelgiant į apklausos metu identifikuotą poreikį. Supervizijas vedė lektorė psichologė Valija Šap. Iš viso buvo pravestos 6 grupės visoje Lietuvoje, supervizijose dalyvavo 112 dalyvių. Supervizijos finansuojamos Projekto lėšomis. Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.  ...

Dalyvavome konferencijoje „Švietimo kodas“

Kovo 1 d. sudalyvavome Lietuvos švietimo forume „Švietimo kodas“.     ...

Vilniaus knygų mugėje 2024

Vasario 22-25 d. Vilniaus knygų mugėje turėjome savo stendą.    Susipažinome, bendravome, atsakėme į aktualius klausimus.       ...