Apie mus

Apie globos centrus

Lietuvoje veikia 66 globos centrai, kurie padeda vaikams surasti globėjus ar įtėvius ir teikia profesionalią pagalbą, psichologines konsultacijas svarstantiems globoti vaikus, jau globojantiems žmonėms ir globoje augantiems vaikams. Kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje yra globos centras , o didesnėse net keli.

Apie projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

Apie 2019-01-01 – 2023-06-30 vykdytą projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 daugiau skaitykite čia

Paslaugos, kurias teikia globos centras:

  • Globėjų (rūpintojų) paieška
  • Konsultacijos ir informavimas, ketinantiems tapti budinčiais globėjais
  • Mokymai būsimiems globėjams
  • Savitarpio pagalbos grupės ir laikino atokvėpio organizavimas globėjams
  • Socialinės, psichologinės konsultacijos globėjams ir vaikams

Daugiau apie globos centrų paslaugas, veiklą, funkcijas skaitykite čia.