Naujienos

Pasaulinėje lyderystės konferencijoje Palangoje

Lapkričio 17d. Pasaulinėje lyderystės konferencijoje Palangoje. Dalyvavo projekto komanda, Skuodo, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Kretingos globos centrai. Veiklos : švietimas apie globą, jos procesus, konsultavimas. Dalyviai turėjo galimybę sukti laimės ratą ir laimėti prizus, išbandyti TBRI praktikose taikomus terapinius žaislus, kurie padeda susireguliuoti ir kurti ryšį. ...

Gairių rengimo strateginė sesija

2023 m. Lapkričio 7 dieną turėjome strateginę sesiją skirtą globėjų pritraukimo ir visuomenės informavimo apie globą gairėm kurti. Dalyvavo globos centrai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė, savivaldybių atstovai, Projekto komanda. Jos metu diskutavimo, aptarėme ir ieškojome idėjų kartu, kaip pritraukti daugiau globėjų bei šviesti visuomenę apie globą.   ...

Globėjų paieškos dirbtuvės baigėsi

Spalio 18 d. baigėme Globėjų paieškos dirbtuvių turą po 10 Lietuvos apskričių. Tai buvo ne tik žinių mainų, bet ir nuostabaus bendradarbiavimo pavyzdys. Dirbtuvių metu dalyviai dalinosi gerosiomis savo savivaldos praktikomis pritraukiant globėjus.   Vyko įkvepiančios ir įtraukiančios diskusijos apie kiekvienos savivaldos individualumą bei iššūkius. Diskutuota apie būsimo naujo globėjo instituto atsiradimą - nuolatinį globotoją ir kaip jam pasiruošti. Dalyviai gilinosi į klausimą apie tai, kas verčia žmones prisiimti globos atsakomybę ir kokie veiksniai juos stabdo. Taip pat buvo ieškoma efektyviausių priemonių, kaip mažinti neigiamas visuomenės nuostatas, baimes globos atžvilgiu. Dirbtuvių pabaigoje kiekviena savivalda išsinešė po naują mintį, idėja, kurią bandys įgyvendinti praktiškai.   Tai buvo ne tik atsakymų paieškos, bet ir kūrybiškumo procesas. Dėkojame dalyviams....

Padovanokite vaikams šypseną

Nuo 1999 metų pirmą spalio mėn. penktadienį pasaulyje yra minima Tarptautinė šypsenos diena. Šypsena reiškia gerumą, nuoširdumą, gerus darbus ir gerus ketinimus. Paminėdami šią dieną visi turėtume padaryti po gerą darbą ir padėti nusišypsoti bent vienam žmogui. O kad žmogus šypsotųsi, būtų laimingas, pirmiausia jis turi būti saugus ir mylimas. Šeimoje, augdamas su mylinčiais tėvais, vaikas išmoksta mylėti, pasitikėti savimi, jį supančiu pasauliu ir kitais žmonėmis. Meilė ir atjauta kitam žmogui kyla iš jausmo, kad „aš esu mylimas“, tuomet norisi šiuo jausmu dalintis su kitais. Tačiau yra situacijų, kuomet vaikai negali augti su savo tėvais dėl jų priklausomybių, socialinių įgūdžių stokos ar kitų aplinkybių. Jei nėra artimųjų, galinčių pasirūpinti vaiku, kuomet jo auginti negali tėvai, vaikas patenka į globėjų šeimą arba vaikų globos instituciją. 2023 m. pradžioje – globos institucijose globojamų/rūpinamų vaikų skaičius buvo 1221. Kviečiu Jus žengti tą pirmą žingsnį gero darbo link. Darbo, kuris visam gyvenimui gali pakeisti Jūsų ir tėvų globos netekusio vaiko gyvenimą. Pirmiausia ką Jums reikia dėl to padaryti, tai kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių bei pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus. Vėliau teks išklausyti mokymus būsimiesiems globėjams ar įtėviams ar budintiems globotojams bei gauti išvadą apie pasirengimą priimti vaiką. Nenusigąskite, tie mokymai labai pravartūs. Juose asmenys atvirai kalba apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsako sau į daugelį klausimų, patys įsivertina, ar jie gali tapti globėjais, budinčiais globotojais ar įtėviais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. Daugiau nei 20 metų dirbu rengdama ir globos procese lydėdama globėjus, įtėvius, budinčius globotojus bei vaikus, kuriems reikalinga globa. Aš darbe beveik kasdien susiduriu su iššūkiais, kurie kyla globėjų šeimose, man tenka matyti nesėkmingai susiklosčiusių globų, nes būna ir taip... Tačiau aš matau ir tai, kaip žmogiškas ryšys, rūpestis, atjauta keičia žmonių gyvenimus.  Ir žinote, kiek kartų aš girdėjau vaikus sakant „kokia gera mano globėja“, „aš su globėjais pirmą kartą pamačiau jūrą“, „pažiūrėkite, Virginija, aš turiu savo kambarį“, „aš labai myliu savo mamą, bet gyventi noriu tik pas globėją“, “jei ne globėjai, tai gal net mokslų nebūčiau baigęs“, ir t.t. Šeimos, auginančios globoje vaiką, sako, kad jie visada turi ką apkabinti, priglausti ir mylėti, mokosi būti rūpestingesniais, kantresniais. Būnant su vaiku džiugina įvairios mažos smulkmenos, sustoja laikas ir pats nejučia šypsaisi. Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo Virginija Virbalienė...

Seksualinio smurto prevencijos internete mokymai

Laba diena, dalinuosi kvietimu dalyvauti mokymuose:  Vaikai ir jaunimas netrukus grįš į mokyklas ir universitetus.  Kas trečias 12 - 16 m. amžiaus paauglys Lietuvoje yra susidūręs su seksualine prievarta internete. Todėl mes kviečiame žinių mėnesį pasitikti su naujomis žiniomis.   Ribologija - vienintelė Lietuvoje ne pelno siekianti organizacija dirbanti išskirtinai su seksualinio smurto prevencija, kviečiam jus ir jūsų koleges/as dalyvauti mokymuose, kuriuose pristatysime seksualinio smurto internete temą ir konkrečias prevencijos priemones.    Tema: Seksualinio smurto prevencija internete Datos: (pasirinkti vieną iš datų) rugsėjo 20 d.; 22 d.; 27 d. Vieta: Zoom Laikas: 9:00 - 12:00 val. Registracija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgosOn55p2y9648CigjrBaXHam6Gl8JfcnwD2RW0Pi3u8-lQ/viewform  Programa: prisegtuke Pažymėjimas: esant poreikiui bus išduodami elektroniniai pažymėjimai.    Pagarbiai  Eglė Vainoraitė – Rauktienė...

Su partneriais startuojame naujajame projekte!

Su parneriais startuojame naujajame projekte! Kartu, projekto laikotarpiu, vystysime ir skatinsime paslaugas efektyviai palaikančias globą šeimos aplinkoje ir sieksime, kad vaikai augtų mylinčioje šeimos aplinkoje. Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”. Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių. Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus. Projekto siekiami rezultatai: · Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai; · Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc. Projekto pradžia: 2023-07-01 Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur. Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis....

Geležinė širdis atrakinta!

Vaikų globos savaitės proga atrakinta geležinė širdis – instaliacija, primenanti, kad kiekviena širdis yra mylinti, tik svarbu ją atverti. Nors daugiau nei pusė šalies gyventojų sako, kad jų gyvenimą labiausiai įprasmina šeima, tik 25 proc. yra pagalvoję apie globą ar įvaikinimą, rodo globos centrus vienijančio tinklo „Vaikai yra vaikai“ kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba inicijuota reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa. „Mūsų visuomenė tampa vis labiau pasirengusia priimti be tėvų globos likusius vaikus, dalintis su jais savo meile ir namų šiluma – tai rodo mažėjantis institucijose globojamų vaikų skaičius. Vis tik šiuo metu dar 1 206 vaikai, daugiausia vyresnio amžiaus, gyvena institucinėje globoje ir laukia žmonių, kurie priims juos į savo šeimą. Šių metų globos savaitės simbolis – geležinė širdis – kviečia mus mylėti ir atverti savo širdis globojamiems vaikams, suteikti jiems namus ir šilumą. Tad kviečiu visus dar kartą prisiminti, ką reiškia turėti šeimą, ką reiškia augti apsuptam artimųjų dėmesio ir apsvarstyti galimybę suteikti šį jausmą vaikams netekusiems tėvų“ – sako Ilma Skuodienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė. 64 proc. šalies gyventojų, gyvenimą labiausiai įprasmina šeima. Dažniausiai taip atsakiusieji – vyresni nei 35 metų, turintys aukštesnį išsilavinimą. Kiti respondentai nurodė, kad jų gyvenimą labiausiai įprasmina veikla, kelionės draugai, materialiosios vertybės ar kiti dalykai. Visgi svarsčiusiųjų apie globą – net kas ketvirtas: 2 proc. respondentų ne tik apie tai mąsto, bet ir globoja ar yra įvaikinę, o 23 proc. – yra pagalvoję apie galimybę tapti globėjais rodo naujausia apklausa. Tai, jog susilaukė biologinių vaikų – dažniausiai apklaustųjų (36 proc.) nurodyta priežastis, kodėl nėra susimąstę apie globą ar įvaikinimą, rodo apklausos rezultatai. Dar penktadalis baiminasi, kad gali būti sudėtinga užmegzti artimą ryšį su vaiku. Dar 13 proc. mano, kad vaikai, netekę tėvų globos, gali turėti elgesio ar raidos sunkumų, kuriems globėjai nebus tinkamai pasirengę. ...

Į Lietuvą po 10 metų sugrįžusi Vaičiulių šeima augina 6 vaikus: keturi iš jų – globotiniai

Su dviem biologiniais vaikais iš emigracijos grįžę Jolanta ir Gintaras Vaičiuliai šiuo metu globoja keturis vaikus. Visgi iš aplinkinių dėl to yra sulaukę ir kandžių replikų. „Ne kartą girdėjome įžūlius komentarus, kai sugrįžę su dvylikamečiu sūnumi ir kūdikėliu ant rankų laikui bėgant į globą priėmėme dar keturis vaikus. Mus sarkastiškai vadindavo verslininkais“, – prisimena globėja Jolanta Vaičiulienė. Tačiau šeimai buvo nė motais aplinkinių kalbos. Žinojo, jog elgiasi teisingai, nes taip jiems liepė širdis. Šeima dar Norvegijoje susilaukusi antrojo sūnaus po dešimties metų emigracijoje grįžo į gimtinę. Moteris užsirašė į globėjų kursus, mat jau seniai norėjo globoti vaiką. „Dar prieš vestuves buvau vyrui papasakojusi apie savo norą globoti vaikus. Sugrįžusi į Lietuvą ir baigusi kursus tapau budinti globotoja. Laikui bėgant į laikiną globą paėmėme vos trijų mėnesių mergaitę. Dabar ji – mūsų šeimos dalis, – pasakoja J. Vaičiulienė prieš globos centrus vienijančio tinklo „Vaikai yra vaikai“ kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamą globos savaitę, kuri vyks nuo birželio 26 dienos. – Trims vaikams augant šeimoje, į globą priėmėme dar du globotinius – brolį ir sesę. Kai jie atkeliavo į mūsų šeimą, berniukui buvo 15, o mergaitei – 10 metų. Daug ką gąsdina paauglių paėmimas į globą, bet mūsų šeimos – tikrai ne. Neilgai trukus supratome, kad esame jau septynių asmenų šeima.“   Du biologinius ir tris globojamus vaikus auginanti šeima dabar į laikiną globą yra priėmusi ir šešiametį. Jis – vienmetis su dar Norvegijoje gimusiu Jolantos ir Gintaro sūnumi. Visgi iš pradžių globėja išgirsdavo ir neigiamų komentarų, neva viską daro tik dėl pinigų: „Žmonės turi įvairių nusistatymų. Išgirsdavome komentarų, kad vaikus globojame dėl gaunamų išmokų. Tuomet žmonių paklausdavau – o kodėl patys nesiryžtate globoti ir pasižiūrėti, koks tai verslas. Dabar į komentarus tiesiog nekreipiu dėmesio.“  ...