Budintys globotojai

BUDINTIS GLOBOTOJAS - tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą
Daugiau informacijos
Budinčių globotojų skaičius - 229
Parengtas budintis globotojas, bet nesudaręs bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarties - 22
Galimų prižiūrėti vaikų skaičius - 422
Prižiūrimų vaikų skaičius - 298
Šiuo metu gali priimti prižiūrėti vaikų - 173
budintis globotojas šiuo metu neprižiūri nei vieno vaiko.
pasirengęs budintis globotojas, bet neturi sudarytos paslaugų teikimo ir bendradarbiavimo sutarties su globos centru.
budintis globotojas prižiūri vaiką (-us), bet dar gali priimti prižiūrėti vaiką (-us).
šiuo metu budintis globotojas negali priimti prižiūrėti daugiau vaikų arba budinčiam globotojui yra suteikta atokvėpio paslauga.
Loading...