Naujienos

Lyg mozaiką kuriame namus vaikams, netekusiems biologinių tėvų globos

Ukmergės globos centras – vienas iš 66 Lietuvoje veiklą vykdančių globos centrų, teikiančių pagalbą būsimiems ir esamiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Mūsų tikslas – kad vaikams, kurie laikinai ar nuolatinai netenka biologinių tėvų globos, būtų suteikta galimybė augti šeiminėje aplinkoje. Ukmergės rajono savivaldybėje per kelerius metus buvo atlikti dideli darbai, siekiant sukurti tokią aplinką, kuri būtų palanki paslaugų gavėjams. Ukmergės globos centre atlikti padalinio remonto darbai – įrengti kabinetai specialistams, susitikimų kambarys, konferencijų salė, virtuvė. Globos centro patalpos sukurtos taip, kad būtų galima orientuotis į įvairiapusių paslaugų teikimo galimybes paslaugų gavėjams. Konferencijų salėje organizuojami ir vykdomi mokymai, savitarpio pagalbos grupių užsiėmimai, susitikimų kambaryje vaikai bendrauja, žaidžia su tėvais, o iš moderniai įrengtos virtuvės kartas nuo karto pasklinda kepamo pyrago aromatas. Vienas didžiausių pasiekimų per kelerius globos centro veiklos metus – betarpiškai specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas su paslaugų gavėjais. GIMK specialistai, socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai) džiaugiasi santykiais tiek su budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais, tiek su prižiūrimais, globojamais (rūpinamais), įvaikintais vaikais. Esame įsitikinę, kad vidinė specialistų motyvacija santykių su paslaugų gavėjais puoselėjimui duoda pozityvius darbo rezultatus – vis daugiau Ukmergės rajone biologinių tėvų globos netekusių vaikų atranda namus. Kartais tie namai tampa laikinu uostu, o kartais – tvirtove, kurioje jie jaučiasi saugūs ir mylimi. ...

Šeimų iš Ukrainos susibūrimas Kaune

Prasidėjus karui Ukrainoje daugiau nei šimtas Kauno miesto šeimų labai greitai apsisprendė padėti nuo karo baisumo nukentėjusiems vaikams, priimti juos savo šeimoje, suteikti jiems laikiną jų namų šilumą ir pagalbą. Džiugu, kad šiuo metu dauguma be tėvų atvykusių vaikų iš Ukrainos gyvena su savo giminaičiais ar emociniais ryšiais susijusiais žmonėmis ir poreikio, pasinaudoti įvertintų ir pasirengusių jiems padėti lietuvių gerumu, jiems nėra. Tai drąsios šeimos, sklidinos atjautos, nedvejodamos, atvira širdimi pasirengusios padėti žmogui. Šeimos, kurios rengėsi padėti vaikui užsieniečiui greičiausiai labai atsakingai įsivertino būsimą atsakomybę, pasitarė tarpusavyje, numatė savas galimybes, pamąstė apie galimai patirtas vaikų traumas, greičiausiai ryžosi, esant poreikiui, tinkamai pasirūpinti vaiku tiek laiko, kiek reikės, suteikti visokeriopą palaikymą ir pagalbą atstovaujant jam ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigose. Tikslinga būtų šias šeimas suburti, pakviesti pokalbiui, tikintis, kad rasis jų tarpe ir tokių, kurie su atjauta pažvelgs į Lietuvos vaikus kurie vis dar nesulaukia globėjų (rūpintojų) šeimų. Globos institucijose gyvena daugiau nei 1 000 vyresnių nei 10 metų vaikų, kurie laukia globėjų. Pastebime, kad žmonės baiminasi globoti paauglius, vaikus turinčius ugdymo, sveikatos, elgesio sunkumų. Bet juk tie vaikai taip pat dažniausiai „matė karą“. Vaikui nėra didesnio skausmo, baimės, nevilties, kuomet jis netenka ryšio, su savo tėvais. Šių vaikų kelyje nuolat „sproginėja minos“, jų neviltis ir nuoskauda yra tokia didelė, kad jie be mylinčių suaugusių žmonių tiesiog nepajėgūs žvelgti į pasaulį su pasitikėjimu, meile. Šiems vaikams būtina apsistoti juos mylinčių žmonių šeimose, kad įsižiebtų ta vilties kibirkštis, ir rastųsi šansas įsikibti į pasirengusio padėti suaugusiojo ranką. Keli metai buvimo šeimoje vaikui būtų didelė dovana lyginant su jo perspektyva iki pilnametystės augti institucijoje. Visuose mumyse yra atvira širdis, gerumas, tvirtumas, kantrybė, susivaldymas, besąlygiška meilė. Tačiau visos šios savybės atsiskleidžia tik per santykį su kitu žmogumi. Dirbant su globėjais, įtėviais pastebiu, kad į Globos centrą ateina žmonės kurie ilgisi to žmogiškojo ryšio, tikro susitikimo ir tiki, kad vaiko globa ir pasikeitusios aplinkybė grūdins jų gerąsias savybes ir numalšins tą pasislėpusį vidinį ilgesį. Tad kodėl kartais nusisukame ir nueiname nuo tų, kurių labiausiai ilgimės? Nes bijome tikro susitikimo, o vaiko globa, tai susitikimas kuomet reikia pažvelgti į „tikras akis“, tai visam laikui lieka širdy ir atminty. Aš džiaugiuosi, kad yra pasiilgusių, juk kartais tas ilgesys randa būdų kaip pasiekti tikslą. Būkite pasiilgę.   Valstybės vaiko teisių institucijos atestuotas asmuo Virginija Virbalienė  ...

Bendrystės šventė

Žolinė, kaip brandos ir gamtos turtų garbinimo šventė, minima jau labai seniai. Pagal senuosius papročius šią dieną buvo šventinami žolynai, lankomi artimieji. 2022 m. rugpjūčio 10 d. Ukmergės globos centro Globėjų ruošimo ir vaikų globos organizavimo padalinio specialistai susiburti į bendrystės ratą pakvietė savo kolegas iš Kėdainių pagalbos šeimai centro, Jonavos, Švenčionių rajonų socialinių paslaugų centrų, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro. Visus susirinkusius specialistus vienija bendras tikslas – kad kiekvienas vaikas turėtų šiltus ir jaukius namus ir mylinčią šeimą. Susirinkusieji ne tik susipažino su Ukmergės miesto istorija, iš žolynų nupynė bendrystės vainiką, bet ir dalinosi savo džiaugsmais, sėkmėmis, rūpesčiais. Bendrystės šventė leido visiems pasidžiaugti dar vis kaitriais besibaigiančios vasaros spinduliais, žydinčiais žolynais, suteikė jėgų pamažu, neskubant, su šypsenomis veiduose, kupiniems energijos pasitikti spalvotąjį rudenį....

Prasidėjo vaikų globos savaitė!

„Globok, kaip saulė jūrą globoja“. Ši žinutė birželio 27-liepos 3 dienomis lydės įvairius renginius, konferencijas, iškylas, susitikimus, kurie skirti vykstančiai Vaikų globos savaitei paminėti. Jos metu bus dalijamasi globėjų patirtimis, iššūkiais, supažindinama su globos galimybėmis, siekiama keisti visuomenės nuostatas apie globą ir paskatinti užsiimti šia prasminga veikla.  Kasmet globos institucijose gyvenančių vaikų skaičius mažėja, tačiau šiuo metu globėjų vis dar laukia apie 1350 įvairaus amžiaus vaikų, daugiausiai – vyresnių nei 10 m. amžiaus. Šiuo metu yra net 4083 fiziniai vaiko globėjai (rūpintojai), kurie savo šeimose globoja 5358 vaikus. Iš jų – 1522 laikinai globojami. „Globoti vaikus pasiryžę žmonės imasi ypač svarbios misijos – suteikti vaikui galimybę turėti visavertį gyvenimą. Kasmet globėjų gretos auga, o šiemet jos ypač gausios – neabejingų žmonių, pasiryžusių padėti tiems, kuriems ne savo valia teko palikti namus Ukrainoje ir ieškoti saugaus prieglobsčio Lietuvoje. Nuoširdžiai dėkoju visiems globėjams, rūpintojams, budintiems globotojams ir įtėviams ar ketinantiems jais tapti, kad kuriate namus, suteikiate rūpestį ir meilę tiems, kuriems to labiausiai reikia“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Pasak Ilmos Skuodienės, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės, kiekvienas iš 1350 šiuo metu globos laukiančių vaikų yra atskiras pasaulis su individualia ir neretai sudėtinga istorija, kurios puslapius tas jaunas žmogus neišvengiamai yra priverstas rašyti kasdien. „Globos ar įvaikinimo atvejis dažnai būna tas kritinis jauno žmogaus istorijos taškas, padalijantis gyvenimą į „prieš“ ir „po“. Globos laukiantys vaikai dabar yra šiame lemtingame etape, pasiryžę kurti šviesiąją savosios gyvenimo istorijos dalį. Kviečiu dalyvauti globos savaitės renginiuose savo mieste ar rajone. Pasidomėkime globos galimybėmis, leiskimės įkvepiami informacijos, jau globojančių šeimų istorijų, globos laukiančių vaikų stiprybės. Na, o jei jausimės pasiruošę, pakeiskime bent vieno vaiko gyvenimo istoriją teigiama linkme, suteikime jam šeimą ir namus, nes tai yra kilniausia ir prasmingiausia, ką galime šiame gyvenime nuveikti“, – į vaikų globos savaitės renginius kviečia I. Skuodienė. Vaikai Lietuvoje yra paimami į globą, kai pagalba šeimai yra neefektyvi ir vaiko gyvybei bei saugumui gresia pavojus. Globoti gali vieniši, susituokę ir partnerystėje gyvenantys žmonės, turintys ir neturintys vaikų, nuo 21 iki 65 metų. Svarbiausia, kad globėjas praeitų iki trijų mėnesių trukmės mokymus ir sudarytų sąlygas vaikui augti, erdvę žaidimui, mokymuisi, o paaugliui užtikrintų privatumą.    Globėjams ir norintiems jais tapti Visą šią savaitę vyks daugybė globėjams ir globotiniams skirtų renginių visoje Lietuvoje - https://globoscentrai.lt/news/1280  Globojančių šeimų festivalis – Klaipėdoje Vaikų globos savaitės renginius vainikuos globojančių šeimų festivalis „Vaikai yra vaikai“, kuris šeštadienį vyks Klaipėdoje. Renginyje laukiama kelių tūkstančių globėjų, globotinių ir su globa susijusių asmenų, susirinkusiuosius sveikins LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas. Renginio dalyviai kartu šoks bendrą šokį, veiks įvairios edukacinės palapinės, vaikai šėls pripučiamų atrakcionų zonoje, vyks draugystės apyrankių dirbtuvės ir daugybė kitų veiklų. Taip pat laukia Monique ir Vido Bareikio pasirodymai.    ...

Prasmingame žygyje dalyvavusi L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė: norėtųsi, kad visi vaikai turėtų šeimas, kurios galėtų jais pasirūpinti

„Norėtųsi, kad visi vaikai turėtų namus, kur galėtų prisiglausti ir būti mylimi. Dalyvauju tokiose gražiose iniciatyvose, kad atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų globą“, – sakė saulėtą sekmadienį į 10 km. žygį „Vaikai yra vaikai“ prie sostinės Tapelių ežero atvykusi olimpinė ir pasaulio čempionė, penkiakovininkė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė.   Kartu su vyru Andrejumi, dukra Adriana ir augintiniu Marseliu jie žygiavo vaizdingu maršrutu, kuris driekiasi net palei 5 ežerus. Į simbolinį žygį pakvietė globos centrus visoje Lietuvoje vienijantis tinklas „Vaikai yra vaikai“ kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei „TrenkTuro“ komanda. Į žygį susirinko tiek pavieniai asmenys, tiek šeimos su vaikais, kurie buvo pasiryžę įveikti 10 km trasą.   Žygis simboliškai pradėjo Vaikų globos savaitę, kuri visoje Lietuvoje vyks birželio 27-liepos 3 dienomis iki pirmąjį liepos sekmadienį minimos Globėjų dienos. Vaikų globos savaitės metu vyks įvairios konferencijos, iškylos ir kitos veiklos, kurių metu bus supažindinama su vaikų globa.   Pasak L. Asadauskaitės, globos tema jai yra artima, nes jau daugelį metų bendrauja ir palaiko draugiškus ryšius su viena globotine. „Labai norėtųsi, kad nebūtų vienišų vaikų ir visi turėtų šeimas, kurios galėtų jais pasirūpinti. Paskatinti globai gali rūpestingumas, nuoširdumas ir noras padėti vaikams. Juk labai svarbu padėti jiems ir palydėti į tą platų pasaulį“, – sako olimpinė čempionė.   Žygyje „Vaikai yra vaikai“ dalyvavusi Justina Luinevičienė, „Žiburio“ fondo globos centro vadovė džiaugėsi prasminga idėja. „Žygiavimas – tai puiki refleksijos forma. Kiekvienas dalyvis eidamas turi laiko pagalvoti, kaip galėtų padėti globos institucijos augantiems vaikams. Tai gali būti ir globa, ir kitos pagalbos vaikams formos“, –  sako J. Luinevičienė.   Pasak jos,  globa atneša daug iššūkių, bet tuo pačiu ir daug patirties, daug pirmų kartų, daug džiaugsmo, gyvenimo prasmės tiek suaugusiajam, tiek vaikui.   Šiuo metu globos institucijose globėjų laukia 1 350 vaikų, dauguma jų – vyresni nei 10 m. amžiaus.   „Jau tapo tradicija, kad kasmet birželio pabaigoje prasideda Vaikų globos savaitė, o pirmąjį liepos sekmadienį minima Globėjų diena. Šiemet savaitę pradėjome simboliniu žygiu „Vaikai yra vaikai“ su palinkėjimu, kad kiekvienas vaikas turėtų namus. Kasmet ieškome įdomių, visai šeimai tinkančių formų, kaip atkreipti visuomenės dėmesį vaikų globą, kalbėti apie ją, priminti, kiek vaikų vis dar laukia savųjų namų“, – sako vaikų globos ekspertė Rugilė Ladauskienė, Globos centrų įveiklinimo projekto vadovė.   Jos teigimu, pastebima pozityvi tendencija, kad kasmet globos institucijose gyvenančių vaikų skaičius labai nedideliais žingsneliais, bet mažėja. „Prieš keletą metų žodis globa buvo daugeliui svetimas, dabar apie ją vis daugiau kalbama kasdienybėje, tai liečia vis daugiau žmonių. Globėju gali būti ir kaimynas, draugas, ar giminaitis. Beveik trečdalis respondentų artimoje aplinkoje yra susidūrę su vaikų globa. Tai liudija, kad mūsų valstybė gerame kelyje. Vaikų globos namai daugelyje savivaldybių yra perorganizuoti, vaikai jau gyvena bendruomenėje. Vaikams, kuriems reikalinga pagalba ir tėvai negali jais pasirūpinti, gyvena šeimose“, – pasakoja R. Ladauskienė.   Pasak jos, nepaprastai gera, kad visuomenė darosi empatiškesnė ir žmonėms svarbu, kad pažeidžiami jos nariai būtų apsaugoti, gautų šansą surasti kelią į savarankišką gyvenimą ir būtų juo palydėti.   Visą informaciją apie vaikų ir paauglių globą galite surasti adresu globoscentrai.lt arba telefonu 8 800 00207.    ...

Nuotolinis seminaras: „Laikinosios globos pabaiga. Laikinai globojamo vaiko netekties suvaldymas“.

2022 m. birželio 29 d., 16:00 val., kviečiame į LPF SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos Globos centro organizuojamą, nuotolinį seminarą: „Laikinosios globos pabaiga. Laikinai globojamo vaiko netekties suvaldymas“. Seminaras vyks naudojant „MS Teams“ platformą. Seminaro trukmė: 4 val. Seminaro lektorė: psichologė psichoterapeutė Gražina Liutkevičė. Reikalinga išankstinė registracija: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLreIa2MMQAj8AST_rcRH4dYzgbxAkXID0l5BcIji-K3IQuw/viewform?usp=sf_link ...

Globėjų šeimų išvyka į MO muziejų

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga birželio 4 d. Marijampolės socialinės pagalbos centro Globos centras su globėjų šeimomis apsilankė MO muziejuje. Dalyvavo dviejose edukacijose, kuriose susipažino su moderniu menu, atvėrė naujus žinių kelius, ugdė bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, smalsumo, emocinio intelekto ir kitus gebėjimus, leisiančius ateityje lengviau pasirinkti profesiją ar gyvenimo kryptį. Vėliau su gidu Andriumi Pavelko keliavo ieškodami ir skaičiuodami gyvūnus Vilniaus skulptūrose. Susipažino su sostinės senamiesčiu, skulptūrų atsiradimo istorija bei išsiaiškino, kad  Vilniuje daugiausia liūtų. Džiaugiamės ir dalinamės maloniomis bendrystės akimirkomis.  ...

Tarptautinė vaikų gynimo diena Pasvalyje

2022-05-27 Globos centras ir Darbui su šeimomis ir padalinys, paslaugų gavėjams organizavo „Vaikų ir šeimų šventę 2022“ artėjančios Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, kuri tradiciškai vyko Pasvalio miesto kempinge. Šventė prasidėjo sveikinimo kalbomis, o po to vaikai su linksmomis animatorėmis: pirate ir fėja šoko iniciatyvos, Matau tave, šokį „ Dinamitas“. Visus šventės dalyvius: vaikus, tėvus, globėjus (rūpintojus), svečius, įstaigų besirūpinančių vaikais atstovus, jungė bendras šokis-žaidimas „Gyvatėlė“. O tada visi aktyvai mėgavosi ir dalyvavo: „Grožio saloje“, „Tėvų saloje“, „Drugelio marginimo“ zonoje, apsilankė bunkeryje ir šaltinio platybėse, „Gaisrininkų saloje“ bei dalyvavo estafetėse! Šventę vainikavo vaikų pamėgti batutai! Uh, kiek gerų emocijų ir vaikiško juoko! Smagus buvo laikas kartu prie kavos, užkandžių ir ledų! Centro direktorė Rasa Beinorienė šventės atidarymo metu linkėjo vaikams neužmirštamų akimirkų šią vasarą. Taip pat dėkojame už šiltus sveikinimus šventės svečiams: Pasvalio rajono savivaldybės merui Gintautui Gegužinskui, Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikarui Dainiui Kauniečiui, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjai Ramutei Ožalinskienei, VVTAĮT Pasvalio skyriaus patarėjai Astrai Kanišauskienei. Ypatingai dėkojame šventės mecenatei iš Norvegijos Wenche Bjorkeng, UAB „Indritus“ UAB „Ustukių malūnas“, Kostei-Daliui Kontaučiūnui, Pasvalio Krašto muziejui ir nuoširdus ačiū visiems visiems prisidėjusiems prie šventės rengimo ir organizavimo!...