Atgal į Atgal į

Padovanokite vaikams šypseną

Vilniaus
2023.10.03

Nuo 1999 metų pirmą spalio mėn. penktadienį pasaulyje yra minima Tarptautinė šypsenos diena. Šypsena reiškia gerumą, nuoširdumą, gerus darbus ir gerus ketinimus. Paminėdami šią dieną visi turėtume padaryti po gerą darbą ir padėti nusišypsoti bent vienam žmogui. O kad žmogus šypsotųsi, būtų laimingas, pirmiausia jis turi būti saugus ir mylimas. Šeimoje, augdamas su mylinčiais tėvais, vaikas išmoksta mylėti, pasitikėti savimi, jį supančiu pasauliu ir kitais žmonėmis. Meilė ir atjauta kitam žmogui kyla iš jausmo, kad „aš esu mylimas“, tuomet norisi šiuo jausmu dalintis su kitais. Tačiau yra situacijų, kuomet vaikai negali augti su savo tėvais dėl jų priklausomybių, socialinių įgūdžių stokos ar kitų aplinkybių. Jei nėra artimųjų, galinčių pasirūpinti vaiku, kuomet jo auginti negali tėvai, vaikas patenka į globėjų šeimą arba vaikų globos instituciją. 2023 m. pradžioje – globos institucijose globojamų/rūpinamų vaikų skaičius buvo 1221.

Kviečiu Jus žengti tą pirmą žingsnį gero darbo link. Darbo, kuris visam gyvenimui gali pakeisti Jūsų ir tėvų globos netekusio vaiko gyvenimą. Pirmiausia ką Jums reikia dėl to padaryti, tai kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių bei pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus. Vėliau teks išklausyti mokymus būsimiesiems globėjams ar įtėviams ar budintiems globotojams bei gauti išvadą apie pasirengimą priimti vaiką. Nenusigąskite, tie mokymai labai pravartūs. Juose asmenys atvirai kalba apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsako sau į daugelį klausimų, patys įsivertina, ar jie gali tapti globėjais, budinčiais globotojais ar įtėviais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų.

Daugiau nei 20 metų dirbu rengdama ir globos procese lydėdama globėjus, įtėvius, budinčius globotojus bei vaikus, kuriems reikalinga globa. Aš darbe beveik kasdien susiduriu su iššūkiais, kurie kyla globėjų šeimose, man tenka matyti nesėkmingai susiklosčiusių globų, nes būna ir taip... Tačiau aš matau ir tai, kaip žmogiškas ryšys, rūpestis, atjauta keičia žmonių gyvenimus.  Ir žinote, kiek kartų aš girdėjau vaikus sakant „kokia gera mano globėja“, „aš su globėjais pirmą kartą pamačiau jūrą“, „pažiūrėkite, Virginija, aš turiu savo kambarį“, „aš labai myliu savo mamą, bet gyventi noriu tik pas globėją“, “jei ne globėjai, tai gal net mokslų nebūčiau baigęs“, ir t.t. Šeimos, auginančios globoje vaiką, sako, kad jie visada turi ką apkabinti, priglausti ir mylėti, mokosi būti rūpestingesniais, kantresniais. Būnant su vaiku džiugina įvairios mažos smulkmenos, sustoja laikas ir pats nejučia šypsaisi.

Valstybės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo Virginija Virbalienė