Atgal į Atgal į

Lyg mozaiką kuriame namus vaikams, netekusiems biologinių tėvų globos

Vilniaus
2022.10.05

Ukmergės globos centras – vienas iš 66 Lietuvoje veiklą vykdančių globos centrų, teikiančių pagalbą būsimiems ir esamiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Mūsų tikslas – kad vaikams, kurie laikinai ar nuolatinai netenka biologinių tėvų globos, būtų suteikta galimybė augti šeiminėje aplinkoje. Ukmergės rajono savivaldybėje per kelerius metus buvo atlikti dideli darbai, siekiant sukurti tokią aplinką, kuri būtų palanki paslaugų gavėjams. Ukmergės globos centre atlikti padalinio remonto darbai – įrengti kabinetai specialistams, susitikimų kambarys, konferencijų salė, virtuvė. Globos centro patalpos sukurtos taip, kad būtų galima orientuotis į įvairiapusių paslaugų teikimo galimybes paslaugų gavėjams. Konferencijų salėje organizuojami ir vykdomi mokymai, savitarpio pagalbos grupių užsiėmimai, susitikimų kambaryje vaikai bendrauja, žaidžia su tėvais, o iš moderniai įrengtos virtuvės kartas nuo karto pasklinda kepamo pyrago aromatas. Vienas didžiausių pasiekimų per kelerius globos centro veiklos metus – betarpiškai specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas su paslaugų gavėjais. GIMK specialistai, socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai) džiaugiasi santykiais tiek su budinčiais globotojais, globėjais (rūpintojais), įtėviais, tiek su prižiūrimais, globojamais (rūpinamais), įvaikintais vaikais. Esame įsitikinę, kad vidinė specialistų motyvacija santykių su paslaugų gavėjais puoselėjimui duoda pozityvius darbo rezultatus – vis daugiau Ukmergės rajone biologinių tėvų globos netekusių vaikų atranda namus. Kartais tie namai tampa laikinu uostu, o kartais – tvirtove, kurioje jie jaučiasi saugūs ir mylimi.