Renginiai

KVIEČIAME Į MOKYMUS NORINČIUS TAPTI GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS), BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS AR ĮTĖVIAIS VILNIAUS RAJONE

Informuojame, kad nuo spalio 10 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pradeda vykdyti pagrindinius mokymus asmenims, norintiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais. Besidominčius be tėvų globos likusių vaikų globa (rūpyba) ar įvaikinimu kviečiame kuo skubiau kreiptis dėl prašymo pateikimo į: • Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių Rinktinės g. 50, Vilnius • Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centrą Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Vilniaus r. info@svgc.lt, tel. +370 627 07 341 Mokymai vyks adresu: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, Vilnius. Iš viso 7 susitikimai po 3 val. (nuo 18.00 iki 21.00 val.). Laikas gali būti derinamas po I susitikimo. Mokymų datos: spalio 10 d., spalio 17 d., spalio 24 d., spalio 31 d., lapkričio 7 d., lapkričio 14 d., lapkričio 21 d....

GERA ŽINIA ESAMIEMS IR BŪSIMIEMS GLOBĖJAMS – GIMK MOKYMUS ORGANIZUOJANTIS GLOBOS CENTRAS DURIS ATIDARO ANYKŠČIUOSE

Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajone specialistės susitikimo su Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro vadovu metu išgirdo džiugią naujieną – Globos centro darbuotojai jau šį rudenį iš tolimo rajono pakraščio Aulelių kaime esančių patalpų persikrausto į Anykščius. „Uždarius ar apjungus kai kuriuos Anykščių ligoninės skyrius, atsilaisvino patalpos, kurias savivaldybė pagal panaudą perduoda Globos centrui. Galiu patikinti, kad nauja būsimų globėjų grupė jau šį rudenį mokysis naujose patalpose“, – pranešė Anykščių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro vadovas Vaidas Niaura. „Tai, kad Globos centras perkeliamas į pačius Anykščius – labai aktualus klausimas mums, nes pagrindinis esamų ir būsimų globėjų rūpestis iki šiol buvo tolimas, nepatogus susisiekimas su Globos centru. Nuoširdžiai tikime, kad šis žingsnis padės pritraukti daugiau potencialių globėjų, pasiryžusių į savo šeimą priimti vaikus“, – sakė VTAS specialistė Asta Palaimienė. „Globos centro perkėlimas iš rajono periferijos arčiau link rajono centro – itin sveikintinas dalykas. Šis žingsnis padės suteikti kokybiškesnes paslaugas visiems, kuriems jos reikalingos. Tikime, kad panašios iniciatyvos atsiras ir kituose Lietuvos rajonuose“, – apibendrino Gytis Baltrūnas, Pertvarkos procesų ekspertas Utenos regione. Primename, kad Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos (toliau – GIMK) mokymai yra skirti asmenims, ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Svarbus GIMK programos dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Asmenys mokymų metu gali atvirai kalbėti apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsakyti sau į daugelį klausimų, įvertinti, ar jie gali tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įvaikintojais ir ar turi tam reikalingų žinių bei gebėjimų. Šių mokymu metu yra ugdomi ir stiprinami asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtini penki gebėjimai: Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas. Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas. Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas. Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius. Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas....

Kviečia dalyvauti konferencijoje „Globa – kasdienybė, realybė, iššūkiai“

VŠĮ „Asmenybės brandos centras“ bendradarbiaujant su VŠĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centru 2019 m. rugsėjo 27 d., Biržų pilies salėje (adresu J. Radvilos g. 3, Biržai) KVIEČIA GLOBĖJUS (RŪPINTOJUS), BUDINČIUS GLOBOTOJUS, ĮTĖVIUS, ŠEIMYNAS, ASMENIS, BESIDOMINČIUS GLOBA (RŪPYBA), ĮVAIKINIMU, DALYVAUTI KONFERENCIJOJE „Globa – kasdienybė, realybė, iššūkiai“ Konferencijos tikslas – aptarti globos ir įvaikinimo aktualijas, kasdieninius iššūkius, pristatyti pagalbos teikimo globėjams ir įtėviams būdus, galimybes. Renginio moderatorė: VŠĮ „Asmenybės brandos centras“ direktorė, psichologė A. Lingienė Renginio pradžia: 10.00 val. Konferencijoje pranešimus pateiks: Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ direktorė R. Dičpetrienė, VŠĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktorius Z. Giedrimas, VŠĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centro, Rokiškio socialinės paramos centro Globos centro, Kupiškio socialinių paslaugų centro Globos centro specialistai....

Visagino miesto šventėje - apie globą ir įvaikinimą

Š.m. rugpjūčio 10 dieną Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro darbuotojos dalyvavo Visagino miesto šventėje, kurioje tiek miesto gyventojams, tiek svečiams pristatė Globos centro veiklą, teikė informaciją apie globą, įvaikinimą. vaikų svečiavimąsi, budinčio globotojo veiklą. Visagino meras Erlandas Galaguzas ir mero pavaduotoja Aleksandra Grigienė taip pat skatino nelikti abejingiems vaikų, netekusių tėvų globos, likimams. Taip pat dėkojame Visagino policijos komisariato pareigūnams, jauniesiems savanoriams, kurie maloniai prisidėjo prie globos ir įvaikinimo viešinimo Visagino mieste. Šventės dalyvius džiuginome ne tik skrajutėmis, spalvingais balionais, jų lankstymu, bet ir piešiniais ant veidų. Visus, besidominančius Globos centro veikla ir be tėvų globos likusių vaikų globa ar įvaikinimu, galite kreiptis į Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centrą, Statybininkų g. 7, Visaginas, tel. +37068541377. El.p. vsvgc@vsvgc.lt, facebook: Globos centras Visaginas...

Alytaus rajone daugėja globėjų (rūpintojų)

Alytaus rajone daugėja šeimų, pasiryžusių į savo namus priimti laikinai tėvų globos netekusius vaikus. Parengtos dvi naujos šeimos – socialiniai globėjai, kurie savo namų duris vaikams jau gali atverti bet kuriuo paros metu. VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centro direktorė Inga Daugirdienė pasidžiaugė augančiomis globėjų gretomis: „Džiaugiamės, kad turime dar dvi naujas šeimas. Tikiu, kad vaikai globėjų šeimose suras saugumą, meilę, šilumą“. Pasak direktorės, globėjų mokymus baigusioms šeimoms tenka susidurti su įvairiais iššūkiais. I. Daugirdienė pasakojo, kad iškart po mokymų, naktį į naujai paruoštų globėjų namus pasibeldė valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos mobilioji komanda, kuri atvežė 4 metų mergaitę. „Mergaitė iki šiol yra pas juos“, – pasakojo I. Daugirdienė. Iš viso Alytaus rajone 65 globėjų šeimos globoja 103 vaikus, 1 šeimyna, kurioje auga 4 vaikai. Iš jų 10 socialinių globėjų šeimų, kuriose auga 17 vaikų, iš kurių 8 vaikams skirta laikinoji globa – tikslas sugrąžinti vaikus į biologines šeimas. Penkių socialinių globėjų šeimos yra pasirengusios priimti vaikus bet kuriuo paros metu. Prireikus globėjai ir globojami vaikai gali kreiptis į Alytaus šeimos pagalbos centrą ir gauti jiems reikalingą pagalbą. Centre yra teikiamos konsultavimo, tarpininkavimo, psichologinės ir kitos paslaugos. Praėjusiais metais globėjų mokymus baigė 2 grupės, parengtos 7 šeimos. Šiais metais kol kas įvyko vieni mokymai. Juos baigė 4 asmenys ir 3 šeimos. Šiuo metu yra renkama nauja globėjų (rūpintojų), įtėvių grupė. Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos (GIMK) mokymai planuojami antroje rugsėjo pusėje. Norintys gauti daugiau informacijos gali kreiptis į Alytaus šeimos pagalbos centrą, adresu: Pulko g. 21-322, el.p. alytaus.centras@gmail.com, tel. +370 612 75236....

Pradedami mokymai pagal pagrindinę GIMK programą Marijampolės socialinės pagalbos centre

Marijampolės socialinės pagalbos centro Globos centre š. m. rugsėjo 17 d. 16.00 val. pradedami mokymai pagal pagrindinę GIMK (globėjų, budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo) programą....

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Biržų globotojomis

Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ kvietimu 2019 m. rugpjūčio 27 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Biržuose. Prezidentė domėjosi, kaip sekasi įgyvendinti vaikų globos namų sistemos pertvarką mūsų rajone. Pirmoji vizito stotelė – „Vaiko užuovėja“ Medeikiuose. Prezidentė, apžiūrėjo patalpas, bendravo ir piešė su vaikais. Tuomet kartu su vaikais ir Sigitos Veinzierl šeimyna keliavo į ekskursiją bendrovėje „Biržų duona“. Po to – susitikimas su globėjomis, budinčiomis globotojomis ir jų globojamais vaikais kavinukėje „Sucre“. Vaikai nuo Prezidentės nesitraukė nė per žingsnį viso vizito metu. Prezidentė gyrė pokyčius Biržų rajone. Biržų rajono savivaldybė – viena iš tų, kuriose globos namų pertvarka vyksta nuosekliai ir efektyviai. Prezidentė pritarė Biržų rajono savivaldybės pastangoms iš šeimų paimtus vaikus perduoti į šeimai artimą aplinką t. y. budintiesiems globotojams kurių Biržų rajone turime net 6. Šiuo metu jie prižiūri 13 vaikų....

Šilalėje didelis dėmesys skiriamas globojamų vaikų psichologinei būklei

Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiąją specialistę Šilalės rajone su kitų institucijų darbuotojais į pasitarimą sukvietė bendradarbiavimo klausimai, skirti užtikrinti kuo kokybiškesnes paslaugas teikiant laikinąją globą (rūpybą) rajone. Vienas pagrindinių diskusinių klausimų – psichologo vaidmens svarba, ruošiantis vaiko laikinosios globos procesui. Dažnam vaikui, kuriam dėl tam tikrų priežasčių su biologiniais tėvais gyventi tapo nebesaugu ir dėl to jam reikėjo laikinai pakeisti aplinką, adaptaciniu laikotarpiu ir po jo psichologinė parama yra tikrai naudinga. Psichologas, turėdamas įrankį - reikalingas kompetencijas, gali būti puikus padėjėjas vaikui išgyvenant besikeičiančio gyvenimo laikotarpį. „Esame turėję atvejį, kuomet prieš patekdamas pas laikinus globėjus, vaikas pirmiausiai buvo išklausytas psichologo, jam suteikta psichologinė pagalba. Rezultatas buvo stebėtinai puikus, nes psichologas, pasitelkdamas savo gebėjimus ir žinias, vaiką tam tikra prasme „nugesino“ ir paruošė. Į laikinųjų globėjų namus vaikas atvyko daug ramesnis nei buvo paimtas iš savo tėvų namų, todėl manau, kad psichologo įtraukimą į vaiko paėmimo iš nesaugios aplinkos procesą reiktų taikyti ir kitais atvejais“, - siūlė Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Globos centro darbuotoja Birutė Gudauskaitė-Girčė. Taip pat pabrėžti ir psichologų kaitos vaikui trūkumai. „Labai svarbu pasirūpinti, jog vaikas lankytųsi to paties psichologo konsultacijose, mat iki dabar yra pasitaikę ir kitokių atvejų. Pavyzdžiui, apsilankęs keturiose vieno psichologo konsultacijose ir užmezgęs su psichologu ryšį, leidžiantį atvirai kalbėti apie esamas problemas, vaikas sunkiai prisileidžia kitą psichologą, pas kurį jam paskirta penktoji konsultacija. Sudėtinga ne tik todėl, kad tai naujas žmogus, kurį vaikas turi iš naujo prisijaukinti, tačiau ir todėl, kad besiblaškant tarp specialistų, sustoja vaiko terapija ir pokytis. Visgi reikia nepamiršti, kad vaikai, su kuriais mes dirbame, yra jautresni aplinkai ir atsiverti naujam žmogui jiems ne visada yra paprasta. Turime orientuotis į vaiko gerovę, o ne į „pliuso pasidėjimą“ savo atžvilgiu“, - argumentavo B. Gudauskaitė-Girčė. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Šilalės rajone Jolanta Kvietkauskienė akcentavo ir globojamiems vaikams pasitaikančių patyčių problematiką, dėl kurios jau po mėnesio prasidėsiantys mokslo metai kai kam kelia didelę įtampą ir baimę. „Mums žinomu konkrečiu atveju yra reikalinga ne tik psichologo, tačiau ir savivaldybės administracijos švietimo skyriaus, pačių ugdymo įstaigų pagalba. Stengsimės, kad patyčios netemdytų vaikų noro eiti į mokyklą ir siekti joje gerų rezultatų“, - kalbėjo vyriausioji specialistė Šilalės rajone. Susitikime kalbėta ir techniniais klausimais - aptartas dalyvavimas globos peržiūros posėdžiuose. „Prieš susirenkant į globos peržiūros posėdžius, siūlyčiau specialistams susitikti arba susiskambinti ir tarpusavyje aptarti konkrečius atvejus, dėl kurių bus rengiami posėdžiai. Norėtųsi iš anksto išsakyti bei išgirsti pozicijas, tam, kad priimtume vieningus sprendimus dėl globos ir neliktų nesusikalbėjimo girdint klientams. Dabar neretai pasitaiko situacijų, kada posėdžių metu specialistų nuomonės išsiskiria, o tai, sutikite, iš šalies neatrodo labai profesionaliai“, - J. Kvietkauskienė siūlė gerinti globos peržiūros posėdžių kokybę. Anot Jolantos Kvietkauskienės, tokie susitikimai yra naudingi, todėl juos planuojama organizuoti reguliariai. Specialistė padėkojo susitikimo dalyviams, t. y. Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktoriui ir Globos centro darbuotojoms už geranorišką bendradarbiavimą, operatyvią pagalbą bei palinkėjo susirinkusiems sėkmingo darbo ateityje, užtikrinant pagalbą globojamiems vaikams ir globojančioms šeimoms....