Renginiai

Kalėdinis renginys Alytaus miesto globojamiems vaikams bei jų globėjams

„Prasmę gyvenimas įgauna tik per meilę. Kuo daugiau sugebame mylėti ir atiduoti, tuo prasmingesnis tampa mūsų gyvenimas" (H. Hesė). Tikėdami ir matydami prasmę savo darbuose Alytaus miesto šeimos centro Globos centro darbuotojai pakvietė Alytaus miesto globėjus ir jų šeimose gyvenančius vaikus į kasmetiniu tampantį kalėdinį renginį „Gerumo – širdyje, meilės – namuose...". Šventėje dalyvavo 32 globėjų šeimos ir 59 jose augantys vaikai. Šventė vyko Alytaus miesto teatre. Gruodžio 7 d. 11 val. Alytaus teatro mažoji salė prisipildė vaikų klegesio, džiaugsmingo šurmulio. Visus susirinkusius pasveikino Agnė Malakauskaitė, Valstybės vaiko teisių apsaugos įvaikinimo tarnybos patarėja Alytaus mieste, Daiva Žemaitaitytė, Globos centro vadovė Susirinkusieji žiūrėjo spektaklį „Skrudžo gatvės angelai" - Alytaus miesto šeimos centro dovana. Tai pasakojimas apie amžinas vertybes – meilę, atjautą, rūpestį, mokėjimą dalintis ir puoselėti šiltus tarpusavio santykius. Stebuklingos pasakos ir gilios prasmės sužavėti, padėkoję aktoriams, nukeliavome į saldžiąją dalį – ją mums padovanojo „Šventė Jums" vadovas Donatas Steponėnas su savo kolektyvu, o patalpomis leido naudotis Alytaus miesto teatras. Alytaus miesto šeimos centro Krizių skyriaus darbuotojos su šiuo metu centre gyvenančiomis moterimis kartu prikepė kalėdinių sausainių. Kiekvienam išeinančiam buvo įteikta nedidelė dovanėlė – tai tarsi simbolis, kad mes esame viena didelė bendruomenė, kurioje kiekvienas narys yra svarbus. Rėmėjų nuoširdžia pagalba ši šventė tapo dar vienu laipteliu į draugystę, nuoširdų bendravimą tarp mūsų visų... „Sušildykime savo širdies šiluma, pasidalinkime savo namų jaukumu su artimaisiais... tikėkime kalėdine paslaptimi". Nuoširdų AČIŪ tariame visiems globėjams už galimybę būti kartu. Alytaus miesto šeimos centro Globos centro kolektyvas...

Vaikus globojančioms ar įsivaikinusioms šeimoms Kaune – asmeninė palaikymo komanda

Galima džiaugtis, jog Kauno miesto bendruomenė tampa vis labiau socialiai atsakinga ir noriai prisideda prie visuomenės problemų sprendimo. Vienas iš ryškiausių pokyčių – augantis kauniečių, nusprendusių prisidėti prie šeimos neturinčių mažųjų miestiečių gerovės, skaičius. Augant jam, didėja ir vaikų integraciją lengvinančių paslaugų spektras. Vaikų gerovės centras „Pastogė“ (toliau – VGC „Pastogė“) informuoja, kad nuo šių metų visos vaikus globojančios ar įsivaikinusios šeimos turės palaikymo komandą, teiksiančią jiems reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą. Kasmet VGC „Pastogė“ parengiama apie 50 globėjų (rūpintojų) bei įtėvių šeimų. Iki 2019 metų centras įvaikintiems ar globojamiems vaikams bei naujosioms jų šeimoms teikdavo reikalingas psichosocialines paslaugas. Nuo šių metų birželio mėnesio, paslaugų paketas su be tėvų globos likusiais vaikais savo meile ir namų šiluma besidalinančioms šeimoms – praplėstas. „Šiandien Kauno mieste džiaugiamės turėdami apie 300 šeimų, globojančių 386 vaikus. Tačiau dar apie 140 miesto vaikų vis dar gyvena šeiminiu principu veikiančiuose globos namuose, nevyriausybiniuose vaikų globos namuose ar šeimynose, laukdami naujųjų namų bei mylinčios šeimos. Besiruošiančius ja tapti galime nuraminti, jog nuo šiol įsivaikindami ir globodami vaiką jie kartu turės ir iš savo srities specialistų sudarytą palaikymo komandą“, – sako VGC „Pastogė“ direktorė Gražina Didžbalienė. Pagrindinė dvejonių priežastis – integracija Anot G. Didžbalienės, 2019-aisiais dėl nesaugios aplinkos šeimoje, VGC „Pastogė“ buvo apgyvendinta daugiau nei 100 vaikų. 76 iš jų buvo nustatyta globa (rūpyba). Dalis jų jau rado naujuosius namus, likusieji – viltingai laukia. Centro vadovė pastebi, kad daugiausiai dvejonių globėjais norintiems tapti asmenims kelia į šeimą priimto vaiko integracijos bei visuomenės tolerancijos klausimai. „Globėjais tapti norinčios šeimos daugiausiai dėmesio skiria problemų, su kuriomis susiduria tėvų globos netekę vaikai, analizei. Jie domisi vaikų elgesiu, bendravimo su biologine šeima ypatumais. Tuo tarpu pagrindinė nerimo priežastis – ar pavyks užmegzti ryšį su globojamu vaiku, ar jam patiks jų šeima, ar jie sugebės atliepti vaiko poreikius bei tai, kaip vaiką priims ugdymo įstaigų bendruomenė. Galiausiai, globojančioms ir įsivaikinusioms šeimoms labai svarbu ir tai, ar esant poreikiui jiems bus suteikta reikiama specialistų pagalba“, – pasakoja VGC „Pastogė“ direktorė. Ekspertė teigia, kad viso proceso metu šeima savo svarstymais, dvejonėmis ir klausimais gali dalintis tiek su centro specialistais, tiek su globėjais jau tapusių šeimų atstovais. Priėmus sprendimą, vaikas naujuosiuose namuose apsigyventi gali vos per kelerių mėnesių laikotarpį. „Pasirengimas tapti globėju užtrunka apie 4 mėnesius. Maždaug mėnesis yra reikalingas dokumentų surinkimui ir pirminiam vertinimui, dar maždaug trys – mokymams, šeimos studijai atlikti bei išvadoms pateikti. Įgyvendinus šiuos procesus, vaikas naujuosiuose namuose apsigyvena tuomet, kai šeima yra pasirengusi jį priimti“, – sako G. Didžbalienė. Vaiką globojantys ar įsivaikinę asmenys vieni – nelieka Vaikų gerovės centro direktorė pasakoja, kad daugumą globėjų padėti likimo nuskriaustiems, mažiesiems visuomenės nariams skatina noras įprasminti save bei siekis pasidalinti širdies ir namų šiluma. „Pretenduodami tapti globėjais žmonės įvardina tikrai labai įvairias priežastis. Vis dėlto, pakankamai dažnai galima išgirsti, kad vaiko globa yra teisingiausias savęs įprasminimo būdas. Pasiekus puikią karjerą, sutvarkius namų buitį ir užauginus bei išmokslinus vaikus, atrodytų, kad įgyvendinti visi užsibrėžti tikslai. Tačiau dažnai priimdamas vienišą vaiką į savąją šeimą žmogus jaučiasi daug labiau įprasminęs save, nei, tarkime, pasiekęs profesoriaus laipsnį ar nusipirkęs išsvajotą automobilį“, – sako G. Didžbalienė. Minėtasis VGC „Pastogė“ kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei Kauno miesto savivaldybe vykdomas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros“ projektas, anot specialistės, įvaikinimo ar globos procesą reikšmingai palengvina. Projekto tikslas – užtikrinti visiems įvaikintiems ir globojamiems vaikams bei jų įtėviams ir globėjams, prieinamą bei reikalingą konsultacinę, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą. „Svarbu žinoti, kad vaiką globojantys ar įsivaikinę asmenys nelieka vieni. Nepriklausomai, ar šeima dar tik svarsto apie globą, ar jau yra tapę įtėviais, mūsų centro specialistai visuomet yra pasiruošę pagelbėti sprendžiant šeimoje iškylančias problemas“, – sako VGC „Pastogė“ vadovė. Globos centre „Pastogė“ visi globojantys ar įsivaikinę asmenys bei globojami ar įvaikinti vaikai gali gauti visas reikalingas, nemokamas informavimo ir konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugas. Taip pat, globos koordinatoriaus, socialinio darbuotojo, psichologo, teisininko konsultacijas bei intensyvią specialistų pagalbą susidūrus su krizėmis šeimoje. „Pagal minėtąją programą vaikų gerovės centre organizuojame ir savitarpio paramos grupes, tęstinius mokymus, specialias paskaitas globėjams bei įtėviams. Taip pat, grupinius užsiėmimus globojamiems bei įvaikintiems vaikams. Galiausiai, suteikiame ir atokvėpio organizavimo, sociokultūrines paslaugas bei metodinę pagalbą bendruomeniniams vaikų globos namams ir šeimynoms“, – sako G. Didžbalienė. Centro direktorė informuoja ir apie šventiniu laikotarpiu globa besidomintiems asmenų patogumui sukurtas išskirtines konsultacijų sąlygas. Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. sausio 5 d. visiems besidominantiems vaikų globa ar įvaikinimu, jau globojantiems ar įsivaikinusiems asmenims konsultacijos bus teikiamos prekybos centre „Akropolis“. Pirmajame prekybos centro aukšte įsikursiančiame globos centro paviljone lankytojai bus laukiami kiekvieną dieną. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 17-20 valandomis, penktadieniais – 16-20 valandomis ir nuo 12 iki 20 valandos savaitgaliais. Kalėdiniais meduoliais kvepiančiame paviljone besidominančių lauks ne tik VGC „Pastogė“ specialistai, bet ir patirtimis pasidalinti norintys globėjai. Tiesa, visi besidomintys globa bus konsultuojami ir įprastąją tvarka – atvykus į vaikų gerovės centrą „Pastogė“, adresu P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas. Taip pat su specialistais galite susisiekti telefonu +3706 11 0814 arba el. paštu globoscentras@pastoge.lt. Daugiau informacijos: www.pastoge.lt...

Filmo "Čia buvo Saša" peržiūra VšĮ "Jurbarko socialinių paslaugos" globos centre

Lapkričio 26 d. Jurbarko kultūros centre vyko VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Globos centro organizuojamas globos ir įvaikinimo viešinimo renginys. Renginio metu buvo demonstruojamas režisieriaus E. Jankausko filmas „Čia buvo Saša“, kuriame paliečiama mitais apipinta įvaikinimo tema, kalbama apie tai, kas visgi yra šeima bei atkreipiamas dėmesys į vyresnių vaikų globą ir įvaikinimą. Prieš kino filmo demonstraciją įstaigos globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistė Monika Kornikienė pakvietė visus susirinkusius pagalvoti apie galimybes savo šeimoje globoti ar įvaikinti vaikus, o po filmo kartu pasidalinti jausmais ir mintimis, kilusiais po filmo peržiūros. Filmas iš ties nepaliko abejingų žmonių, nes ne vienas iš jų braukė ašaras, paskendo apmąstymuose. Po filmo drąsiausi žiūrovai pasidalino savo mintimis ir emocijomis, o visiems susirinkusiems buvo išdalintos skrajutės, kviečiančios įsijungti į globėjų gretas ir taip išgelbėti bent vieno vaiko, netekusio tėvų globos, pasaulį. Ypatingai renginio dalyviai buvo paskatinti pagalvoti apie galimybes tapti budinčiais globotojai, kurie laikinai priima be tėvų globos likusius vaikus, kol jų tėvai stengiasi įveikti jų gyvenime iškilusius sunkumus. Budintys globotojai už vaikų laikiną priežiūrą gauna atlygį bei tampa svarbia vaikų globos pertvarkos grandimi. Šiuo metu Jurbarko rajone yra vienas budintis globotojas, kuris per pusę metų suteikė laikiną užuovėją penkiems vaikams. Labai tikimės, kad tokio pobūdžio renginiai paskatins Jurbarko krašto žmones imtis aktyvių veiksmų, padėsiančių kiekvienam vaikui, netekusiam tėvų globos, rasti saugius ir šiltus namus bei sukurti artimą ir pasitikėjimu grįstą ryšį su suaugusiais. Gal būtent tas žmogus esate Jūs?...

Globėjų būrį Alytaus rajone papildė dar šeši nauji globėjai

Globėjų, įtėvių paieškos ir rengimo paslaugas teikiantis Alytaus šeimos pagalbos centras įteikė pažymėjimus naujiems globėjams. Jais tapti pasirengusius žmones pasveikino Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų ir konsultavimo (GIMK) programą baigė 6 asmenys. Juos pasveikino Alytaus šeimos pagalbos centro vadovė Inga Daugirdienė ir pakvietė dalyvauti globėjams skirtoje šventėje gruodžio 14 d. Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas dėkojo tėvų netekusių rajono vaikų globėjams, pasidžiaugė, kad jų daugėja, pasveikino naujus. „Didžiausia misija šiam gyvenime yra užauginti vaikus, o ypač svetimus vaikus. Tam reikia pasišventimo ir pasiaukojimo. Esu jums dėkingas, linkiu nepavargti, nenusivilti, tikiuosi, kad mokymai buvo stiprūs ir jūs supratote, kokį kelią pasirinkote. Sveikatos jums ir didelės širdies“, – sakė rajono meras ir kvietė globėjus prireikus kreiptis pagalbos. Meras įteikė jiems GIMK programos baigimo pažymėjimus. Socialiniams, kaip ir nuolatiniams globėjams, Alytaus rajono savivaldybė skiria finansinę paramą nuo 300 iki 500 eurų už vieną globojamą vaiką. Taip pat mokamas vaiko globos (rūpybos) tikslinis priedas – 152 eurai per mėnesį, vaiko globos (rūpybos) išmoka – 152 eurai per mėnesį, išmoka vaikui – 50 eurų per mėnesį (daugiavaikėms šeimoms ši išmoka siekia 70 eurų). Iš viso už kiekvieną globojamą vaiką per mėnesį susidaro apie 654 eurai. Greta finansinės paramos įstaigoje dirbantys globos koordinatoriai teikia nemokamas socialinės, psichologinės, teisinės pagalbos konsultacijas tiek globotojams, tiek globotiniams. Šiuo metu Alytaus rajone yra 10 socialinių globėjų šeimų, kuriose auga septyni vaikai. Iš viso Alytaus rajone laikinai globojami dvylika vaikų. Dar 52 nuolatiniai globėjai globoja 83 vaikus. Šiais metais parengti 9 globėjai. Norint tapti globėjais reikia išklausyti mokymų ir konsultavimo (GIMK) programą, mokymai yra nemokami, vyksta priimtinu laiku. Dėl mokymų globėjams reikia kreiptis į VšĮ „Alytaus šeimos pagalbos centro“ vadovę Ingą Daugirdienę, telefonas 8 612 75 236, arba atvykite į konsultaciją, adresas: Pulko g. 21, Alytus, 3 aukštas, 322 kab....

KVIEČIAME Į MOKYMUS NORINČIUS TAPTI BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS VILNIAUS RAJONE

Informuojame, kad nuo gruodžio 5 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pradeda vykdyti specializuotus mokymus asmenims, norintiems tapti budinčiais globotojais, kurie jau baigę pagrindinius mokymus pagal GIMK programą. Primename, kad specializuotus mokymus privalo išklausyti ir asmenų, norinčių tapti budinčiais globotojais sutuoktiniai (sugyventiniai). Besidominčius kviečiame kuo skubiau kreiptis dėl prašymo ir medicininės pažymos (F-046a) pateikimo į: • Vilniaus rajono savivaldybės Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrių Rinktinės g. 50, Vilnius • Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centrą Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Vilniaus r. info@svgc.lt, tel. 86277341 Mokymai vyks adresu: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, Vilnius. Iš viso 6 susitikimai po 3 val. (nuo 18.00 iki 21.00 val.). Laikas gali būti derinamas po I susitikimo. Mokymų datos: 2019 m. gruodžio 5 d., gruodžio 12 d., gruodžio 19 d., 2020 m. sausio 2 d., sausio 9 d., sausio 16 d....

Įtėvių, globėjų (rūpintojų) savitarpio pagalbos grupės susitikimas Ignalinoje

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro Globos centras, lapkričio 20 dieną, 11.00 val. Ignalinos rajono globėjus kviečia į įtėvių, globėjų savitarpio pagalbos grupės susitikimą...

BIRŽŲ GLOBOS CENTRE LANKĖSI SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS LINAS KUKURAITIS

Šių metų lapkričio 15 dieną Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centre lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Su ministru atvyko jo patarėja Gaila Matulytė ir institucinės globos pertvarkos ekspertas Gytis Baltrūnas. L. Kukuraitis pirmiausia susitiko su Globos centro darbuotojomis. Ministras domėjosi darbo sąlygomis, nauja patirtmi įgyvendinant vaiko teisių apsaugos reformą, institucinės globos pertvarką, bendradarbiavimu su kitomis institucijomis ir kt. Globos koordinatorės pasidalino gerąja patirtimi teikiant paslaugas Biržų rajono globėjų šeimoms. Atvejo vadybininkės kalbėjo apie bendravimą su probleminių šeimų tėvais, pasakojo, kaip sprendžia konfliktines situacijas, akcentavo mobiliųjų komandų naudą. Ministras dar kartą pabrėžė atvejo vadybininkų darbo svarbą, kalbėjo, kad šiai valstybės deleguotai funkcijai numatoma skirti daugiau lėšų. Globos centro salėje ministras L. Kukuraitis susitiko su rajono socialinės srities darbuotojais, budinčiais globotojais, dienos centrų, neįgaliųjų organizacijų atstovais, Užimtumo tarnybos darbuotojais, rajono Savivaldybės tarybos Socialinio vystymo komiteto nariais. Ministras kalbėjo, kad penktadieniais lankosi šalies savivaldybėse ir pats susipažįsta su situacija, mato skirtingą patirtį savivaldybėse. Susitikime kalbėta apie socialinės globos paslaugų reformą, apie skirtingą socialinių paslaugų pasiekiamumą šalies savivaldybėse ir būtinybę mažinti šiuos skirtumus, apie kuriamą instrumentą socialinėms paslaugoms atskiruose rajonuose įvertinti ir kitus dalykus. Ministras atsakė į susitikimo dalyvių klausimus, abejones, linkėjo nebijoti naujovių....

Kviečiame į pagrindinius GIMK mokymus Kaišiadoryse

Lapkričio 27 d. 17.30 val. pradedami Pagrindiniai GIMK mokymai Kaišiadoryse asmenims norintiems tapti budinčiais globotojais, globėjais ar įtėviais! Detalesnė informacija telefonu - 867059698 arba užsukite į Globos centrą, Birutės g. 9, Kaišiadoryse. Mokymus veda GIMK mokytojai Nerijus Ramanauskas ir Inga Šeputienė. VšĮ Paparčių šv. Juozapo šeimos namų globos centras Birutės g. 9, Kaišiadorys Tel. 867059698, el.paštas: paparciugloboscentras@gmail.com...