Renginiai

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro (GIMK) specialistai baigė vesti Pagrindinius mokymus

Baigėsi GIMK Pagrindiniai mokymai 2021-01-08 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro socialinės darbuotojos atestuotos pagal Globėjų ir įtėvių mokymų ir konsultavimo (GIMK) programą baigė vesti nuotolinius mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK). Asmenims, nusprendusiems tapti globėjais, buvo išskirtos ir analizuojamos penkios gebėjimų kategorijos, suteikta žinių svarstant pareiškėjų sprendimo tikrumą, motyvaciją, užtikrinant vaikui palankias gyvenimo ir aplinkos sąlygas. Norinčiais tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais, prašome kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro (GIMK) specialistus nurodytais tel.: Daiva Beikuvienė 8 615 59171,  Grita Bernotienė 8 616 32785, Rūta Rušėnaitė 8 693 0164....

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro specialistai organizuoja nuotolinį seminarą tema: ,,Skaitmeninės kartos vaikų psichologiniai ypatumai''

2021-01-12 nuo 15.00 val. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro specialistai  organizuoja nuotolinį seminarą tema: ,,Skaitmeninės kartos vaikų psichologiniai ypatumai‘‘. Seminarą ves psichologė R. Vancevičiūtė. Kviečiame dalyvauti Utenos rajono globėjus (rūpintojus), budinčius globotojus, įtėvius, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro specialistus. Seminaro trukmė 1,5 val.   Į seminarą bus vykdoma išankstinė registracija el. paštu gritaber@gmail.com, nurodant savo vardą, pavardę, el. pašto adresą (prašome registruotis likus ne vėliau kaip 1 dienai iki seminaro). Seminaras bus vykdomas naudojant ,,Zoom‘‘ platformą, virtuali nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems į el. paštus.  Telefonas pasiteiravimui 8616 32758    ...

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro darbas karantino metu

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro globos centras viso karantino laikotarpiu darbus tęs nuotoliniu būdu....

VšĮ "Jurbarko socialinių paslaugų" globos centras pasveikino globėjų šeimas

Kiekvienų metų pabaigoje VšĮ "Jurbarko socialinės paslaugos" Globos centras organizuodavo metinį padėkos vakarą, skirtą Jurbarko krašto globėjams (rūpintojams). Deja, šie metai kitokie, privertė pakeisti jau tradicija tapusius planus. Tačiau mes vis tiek pasimatėme. Globos centro komdana nešina gausiomis dovanomis aplankė kievieną globėją, budintį globotoją, šeimynos dalyvį ir jų globojamus vaikus, įteikė dovanėles ir padėkojo už jų pastangas ir tokį svarbų vaidmenį vaiko globos sistemoje. ...

Knygelė: ,,Iš širdies į širdį“

                   Labai džiaugiamės, kad Anykščių miesto ir rajono globėjų kurtos pasakos ir globojamų vaikų piešiniai persikėlė į nuostabią spalvotą knygelę ,,Iš širdies į širdį“!                       Pasakos turi terapinę galią, pasakų dėka galima padėti atsakyti į globojamo vaiko užduotus klausimus. Tuo pačiu tai -  puiki galimybė ir kitiems visuomenės nariams susipažinti su vienu iš globos aspektų – koks yra vaiko kelias į globėjų/įtėvių/budinčių globotojų šeimas.                       Knygelę sudaro dešimt pasakų, kurios yra skirtos 3-5 m. amžiaus vaikams, tačiau jas skaityti ir kurti galima ir vyresnio amžiaus vaikams.                       Kiekvienas vaikas turi teisę žinoti tiesą apie save, savo kilmę, istoriją, kaip jis atsirado Jūsų šeimoje. Tikimės, kad ši kukli metodinė priemonė padės Jums kalbėtis apie globą ir įvaikinimą, su Jūsų šeimose augančiais globojamais vaikais. Knygelės sudarytojos: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atestuoti asmenys Elona Berniūnienė ir Inga Lackuvienė. Pasakas kūrė: Anykščių miesto ir rajono globėjai, pasiryžę atsakingam žingsniui ir atėję į GIMK mokymus. Knygelė iliustruota Anykščių mieste ir rajone gyvenančių globojamų vaikų piešiniais. Nuoširdžiai dėkojame, kiekvienam prisidėjusiam prie knygelės atsiradimo!...

SAVITARPIO PAGALBOS GRUPĖ GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

Gruodžio 29 d. 15.00 val. Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų Globos centro specialistai organizuoja globėjų (rūpintojų) savitarpio pagalbos grupės susitikimą nuotoliniu būdu. Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu 8 343 61786...

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pasveikino globėjus (rūpintojus)

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro kolektyvas su vadovu priešakyje saugiai, be tiesioginio kontakto, priešventiniu laikotarpiu prie visų 62-jų aptarnaujamos teritorijos globėjų (rūpintojų) ir jų globojamų (rūpimų) vaikų namų durų paliko simbolines Šv. Kalėdų dovanas, Centro direktorės sveikinimą bei daug daug nuoširdžios šilumos ir sveikatos linkėjimų. Jaukių ir nuoširdžių Šv. Kalėdų bei viltingų Naujųjų metų linkime visoms Lietuvos globėjų šeimoms....

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centras sveikina rajono globėjus, įtėvius ir vaikus

Gražiausioms metų šventėms lipant ant kulnų, mes jau skubame pas Jus... Nors šiemet didžiosios šventės kiek kitokios nei visuomet, be didelio artimųjų būrio, be ilgų šventinių vakaronių ir renginių, tačiau jaukios, ramios ir svarbiausia, kad būtų sveikos... Mes galvojame apie Jus ir mums gaila, kad šiemet nėra galimybės pabūti drauge kaip kasmet, bet šiandien, mieli globėjai, įtėviai ir vaikučiai, norime Jus pradžiuginti ir saugiai laikantis visų reikalavimų, vežame Jums šiltų ir saldžių linkėjimų nuo Širvintų rajono Globos centro ir Širvintų rajono savivaldybės! ARTĖJANČIŲ ŠVENČIŲ PROGA LINKIME VISIEMS SVEIKATOS IR RAMYBĖS!...