Laikinasis svečiavimasis

Nesiryžtate globoti ar įvaikinti, tačiau norite padėti vaikams

Dažniausios priežastys, dėl ko žmonės gali nesiryžti globoti ar įvaikinti, tai finansinės galimybės išlaikyti vaiką, mažas turimo būsto plotas ar nuosavo būsto neturėjimas, per didelis užimtumas, dėl ko asmuo negali suteikti vaikui nuolatinės priežiūros, juo nuolatos rūpintis ir pan. Tačiau viena iš vaiko globos alternatyvų yra laikinasis svečiavimasis arba dar kitaip vadinama savaitgalinė globa. Laikinas svečiavimasis - tai pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai su konkrečiu vaiku savaitgaliais, per šventes ar vaiko atostogų metu. Vaiko gynėjai sako, kad per artimą ryšį atsiveria naujos psichikos ir raidos galimybės, išsiskiria laimės hormonas. Tokia draugystė jauną žmogų išmoko pasitikėti kitais ir pačiu savimi, gydo nurūkusių ryšių su tėvais ir artimaisiais žaizdas.

Svečiuotis gali vyresni nei 7* metų vaikai.

Vaikai gyvenantys globos institucijoje, yra patyrę įvairiausių traumų, visų pirma - tai savo šeimos netektis. Siekiant išvengti pakartotinio vaikų traumavimo, laikinai svečiuotis yra leidžiami vaikai nuo 7 metų amžiaus. Šio amžiaus vaikai jau geba suprasti, kad žmonės, su kuriais jie leidžia laiką, nebūtinai taps jų globėjais ar įtėviais. Mažesnio amžiaus vaikai leidžiami svečiuotis tik išimtinais atvejais, kai siekiama neišskirti brolių ir seserų arba tai yra giminaitis.

Laikino svečiavimosi metu, labai svarbu kalbėti su vaiku. Aiškinti jam koks yra šių susitikimų tikslas, nubrėžti ribas bei nesuteikti nepagrįstų vilčių. Imant vaiką laikinam svečiavimuisi į namus, rekomenduojama, bendrauti su tuo pačiu vaiku, jam aiškiai pasakant kaip dažnai susitiksite, ką veiksite. Ypatingai svarbu, vaiką informuoti jeigu negalėsite dalyvauti suplanuotame susitikime. Šeimos ar vieniši asmenys bendraudami su vaiku prisiriša vieni prie kitų, todėl priimti sprendimą globoti ar įvaikinti tampa daug lengviau.Neretai baiminamasi, kad trumpalaikiai susitikimai vaikui sukels nepagrįstų lūkesčių, bet taip nėra. Bendrystei atsakingai paruošiamos abi pusės, tarp jų tarsi savotiškas kontraktas sudaromas ir vietos neaiškumams nepaliekama.

Priimti laikinai svečiuotis institucijoje globojamą vaiką gali rinktis asmenys, norintys padėti socialinės globos įstaigose, šeimynose ar globos centruose globojamiems vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti su jais draugystę ir palaikyti juos. Taip pat priimti laikinai svečiuotis gali asmenys, kurie nėra tvirtai apsisprendę dėl įvaikinimo ar globos (rūpybos), pavyzdžiui, neturi pastovaus pajamų šaltinio, neturi vaikų auginimo patirties ar jau užaugino savo vaikus.

Tai, ką iš globos namų atvykęs pas asmenį ar į šeimą vaikas gauna, išlieka jo gyvenimo dalimi  – bendrystė suformuoja emocinį ryšį, atskleidžia  realų socialinį gyvenimą. Sunku išlikti be artimo  ryšio, artimas ryšys ypač svarbus krizinėse situacijose. 

Jeigu norite pakviesti laikinai svečiuotis:

• Teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui pateikiate šiuos dokumentus: nustatytos formos rašytinį prašymą; sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a) ir kartu gyvenančių asmenų, vyresnių nei 16 metų amžiaus, raštiškus sutikimus dėl vaiko laikinojo svečiavimosi.

• Mokymai pagal Bendrąją globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo (GIMK) programą neprivalomi, tačiau bus atliekamas tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis patikrinimas. 

• Patikrinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo  teritoriniam vaiko teisių apsaugos skyriui pateikimo.

• Svarbu žinoti, kad išsiaiškinama, ar nesate priskirtinas asmenims, pas kuriuos draudžiama išleisti laikinai svečiuotis vaiką, ar nebuvote teistas.  

• Priimti vaiką laikinai svečiuotis reikalingos tinkamos buities ir gyvenimo sąlygos t.y. vaikui turi būti atskira lova, privati erdvė ir gyvenimo sąlygos, kurios leistų užtikrinti bazinius vaiko poreikius ir saugumą. 

• Jūsų pajamoms konkretūs reikalavimai nekeliami.

• Teritorinis vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs teigiamą išvadą dėl tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, pateiks vaikų socialinės globos įstaigų sąrašą, taip pat galite kreiptis ir dėl galimybės svečiuotis konkrečiam vaikui.

Ne vėliau kaip per 30 dienų bus atliekamas jūsų tinkamumo patikrinimas. Priimti vaiką laikinai svečiuotis reikalingos tinkamos buities ir gyvenimo sąlygos t. y. vaikui turi būti atskira lova, privati erdvė ir gyvenimo sąlygos, kurios leistų užtikrinti bazinius vaiko poreikius ir saugumą. Buities ir gyvenimo sąlygas įvertina atestuoti GIMK specialistai. Taip pat, įvertinama ar kartu gyvenantys asmenys pritaria tokiam sprendimui. Atlikus vertinimą, yra surašoma išvada, su kuria galima kreiptis į bet kurią pasirinktą globos įstaigą. Laikinai svečiuotis galima imti vaikus ir iš kitų miestų, tai nebūtinai turi būti miestas, kuriame gyvenate.

 

išskyrus, kai:

- vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį kartu su savo nepilnamečiais tėvais ar vienu iš jų;

- vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas savo tėvus ar vieną iš tėvų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas;

- vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas;

- siekiama neišskirti brolių ir (arba) seserų, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas, jei vaikai  išleidžiami kartu svečiuotis pas tą patį fizinį asmenį;

- vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas asmenis, kurie kreipėsi dėl jo įvaikinimo, bet ne jaunesnis kaip 3 metų vaikas.

Daugiau informacijos apie vaikų globą bei įvaikinimą suteikti gali jūsų gyvenamojoje vietoje veikiantys globos centro specialistai, kurių kontaktus galima rasti adresu: https://globoscentrai.lt/contacts