Parama globėjui

  • Tapus globėju, visą globos laikotarpį jus lydės globos koordinatorius ir globos centro specialistų komanda, kurie suteiks jums galimybę tobulinti savo gebėjimus vaikų auginimo srityje, suteiks įvairiapusę paramą ir pagalbą, kvies aktyviai įsitraukti į globėjų bendruomenę, dalyvauti susitikimuose, renginiuose.
  • Finansinė parama

    Kiekviena  savivaldybė budinčiam globotojui per globos centrą, taip pat globėjui (rūpintojui) gali  tiesiogiai skirti ir mokėti pagalbos pinigus Socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka, taip pat skirti vienkartinę materialinę pagalbą (įsikurti, gydytis ir pan.) ar kitas išmokas. Dėl konkrečios sumos reikia kreiptis į gyvenamosios vietos globos centrą arba savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.

    Plačiau apie išmokas - https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/globoju-vaika?lang=lt