Kaip vaikui parenkamas globėjas?

Vaiko prigimtinė teisė yra augti ir vystytis šeimoje, todėl vaiko interesus visada labiausiai atitinka globa šeimoje. Globos centras, savivaldybė ir tarnybos teritorinis skyrius turi dėti visas pastangas, kad surastų galinčią globoti šeimą. Pirmiausia globėjo ieškoma tarp giminaičių ir emociniai ryšiais su vaiku susijusių asmenų (šeimos draugai, kaimynai, krikštatėviai ir pan.), po to ieškoma globėjų šeimos ar budinčių globotojų.
 
Jei neatsiranda globėjų (rūpintojų) šeimos ar budinčių globotojų, kurie galėtų vaiką prižiūrėti laikinai, vaikas gali būti įkurdinamas šeimynoje.
 
Vaikui globa vaikų globos institucijoje gali būti nustatoma tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti (juo rūpintis) šeimoje, globos centre arba šeimynoje. Tokiu atveju, vaikui parenkama vaikų globos institucija (socialinės globos įstaiga), geriausiai atitinkanti vaiko interesus - amžių, išsivystymo lygį, specialiuosius poreikius.
 
Vaiko iki trejų metų globa vaikų globos institucijoje įstatymų nustatyta tvarka gali būti nustatyta tik išimtiniais atvejais ir tik tam pritarus Tarnybai ir gali tęstis ne ilgiau kaip tris mėnesius, išskyrus, jei vaikui reikalingos specializuotos sveikatos priežiūros ir (ar) slaugos paslaugos, kurių teikimas negali būti užtikrinamas vaikui nustatant globą šeimoje, globos centre ar šeimynoje arba, jei vaiko išskyrimas su broliais, seserimis pažeistų jo geriausius interesus.