Nuolatinė globa

Ne viena šeima, jaučianti poreikį padėti vaikams, pirmiausia susimąsto apie įvaikinimą. Tačiau labai daug vaikų, likusių be tėvų globos, yra negalimi įvaikinti. Tokiu atveju tinkamiausia globos forma – nuolatinė globa. Nuolatinė globa – tai vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas iki jo pilnametystės. Ši globos forma turi pranašumą prieš įvaikinimą tuo atveju, kai yra kalbama apie vyresnio amžiaus vaikus, daugiau nei vieno vaiko globą. Taip pat nuolatinė globa yra geresnis sprendimas vaikams, kurie dažnai palaiko santykius su biologiniais tėvais.

Kiekvienais metais vis daugiau šeimų atranda save globoje. Daugumos šeimų apsisprendimą globoti lemia jų vidinis noras padėti. Kartais sprendimą globoti nulemia ir pareigos jausmas – kai apsisprendžiama globoti savo anūkus, seseris, brolius ar kitus giminystės ryšiais susijusius vaikus.  

Konsultavimasis, pagalbos ieškojimas, savišvieta

Globėjams šeimoje dažnai tenka spręsti iškilusias specifines problemas, kuomet vaikas, likęs be tėvų globos, išgyvena stiprias emocijas, pyktį, nerimą dėl ateities. Tokiu atveju globėjams yra sunku būti šalia vaiko ir padėti jam išgyventi kylančius jausmus ir emocijas.  Žmonės nelinkę ieškoti priežasčių, kodėl visa tai vyksta, jie nori pabėgti nuo tos emocijos, nes taip yra paprasčiau. Tokiais atvejais labai svarbu yra neužsisklęsti, mokytis, kreiptis pagalbos į specialistus. Ieškoti informacijos apie vaikų patirtas traumas bei jų įveiką. Kai globėjai supranta iš kur gali kilti stiprios neigiamos vaiko emocijos ir jausmai ir kas gali tam daryti įtaką – tampa lengviau suprasti patį vaiką ir rasti tinkamus pagalbos būdus tai išgyventi.

Daugiau informacijos apie vaikų globą bei įvaikinimą suteikti gali jūsų gyvenamojoje vietoje veikiantys globos centro specialistai, kurių kontaktus galima rasti adresu: https://globoscentrai.lt/contacts.