Atgal į Atgal į

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro (GIMK) specialistai baigė vesti Pagrindinius mokymus

Baigėsi GIMK Pagrindiniai mokymai

2021-01-08 Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro socialinės darbuotojos atestuotos pagal Globėjų ir įtėvių mokymų ir konsultavimo (GIMK) programą baigė vesti nuotolinius mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK). Asmenims, nusprendusiems tapti globėjais, buvo išskirtos ir analizuojamos penkios gebėjimų kategorijos, suteikta žinių svarstant pareiškėjų sprendimo tikrumą, motyvaciją, užtikrinant vaikui palankias gyvenimo ir aplinkos sąlygas.

Norinčiais tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais, prašome kreiptis į Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro (GIMK) specialistus nurodytais tel.: Daiva Beikuvienė 8 615 59171,  Grita Bernotienė 8 616 32785, Rūta Rušėnaitė 8 693 0164.