Atgal į Atgal į

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras pasveikino globėjus (rūpintojus)

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro kolektyvas su vadovu priešakyje saugiai, be tiesioginio kontakto, priešventiniu laikotarpiu prie visų 62-jų aptarnaujamos teritorijos globėjų (rūpintojų) ir jų globojamų (rūpimų) vaikų namų durų paliko simbolines Šv. Kalėdų dovanas, Centro direktorės sveikinimą bei daug daug nuoširdžios šilumos ir sveikatos linkėjimų.

Jaukių ir nuoširdžių Šv. Kalėdų bei viltingų Naujųjų metų linkime visoms Lietuvos globėjų šeimoms.