Atgal į Atgal į

Globos centro ir budinčių globotojų tvarkos aprašo pakeitimo įsakymas

Vilniaus
Renginio data:
Nuo 2019-05-22 įsigaliojo globos centrų veiklą reglamentuojančio tvarkos aprašo pakeitimo įsakymas - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-05-20 įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Dokumentą rasite žemiau nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/79e694607b0811e9863cb9ed35b4647a