Vaiko globa

Globoti – tai priimti į savo namus ir širdį tėvų globos netekusį vaiką, juo rūpintis ir padėti augti pilnaverčiu žmogumi.

Globėjas – asmuo, kuris priima sprendimą kiekvieną dieną rūpintis tėvų globos netekusiu vaiku, pakviečia jį į savo namus ir širdį, suteikia saugumo jausmą ir mato šio svarbaus gyvenime žingsnio didelę prasmę.

Laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio bei ypatingai sudėtingoje situacijoje esančio vaiko globa, suteikiant saugumą ir apgaubiant jį rūpesčiu bei šiluma.

Nuolatinė globa – tėvų globos netekusio bei dėl susiklosčiusių sąlygų negalinčio grįžti į savo namus vaiko globa, padedanti jam augti pilnaverčiu žmogumi globėjo šeimoje.

Budintis globotojas – asmuo, baigęs specialius mokymus ir žinantis, kaip rūpintis laikinai tėvų globos netekusiu vaiku, kaip suteikti jam fizinį bei emocinį saugumą, kol šis galės grįžti pas savo tėvus, bus globojamas nuolat ar įvaikintas.

Budinčio globotojo veikla – profesionali, laikina, žmogaus pagalba žmogui dėl vaikų priežiūros itin sudėtingu šeimai metu.

Laikinas svečiavimasis – pastovūs trumpalaikiai suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su vaikų globos institucijoje augančiu vaiku.

Atokvėpis – tai trumpalaikė globa, suteikianti pertrauką globėjams. Kai vaiko globėjas dėl susiklosčiusių aplinkybių negali pasirūpinti vaiku, kai ištinka krizinė situacija, jam padeda kitas globėjas – laikinai suteikia globojamam vaikui namus, rūpestį ir saugumą.

 • statistics-icon

  3495

  2021 m. Lietuvoje 3495 globėjų (rūpintojų) šeimose auga 4645 tėvų globos netekę vaikai.

 • statistics-icon

  1600

  Šiuo metu globos institucijose vis dar gyvena apie 1600 vaikų, netekusių tėvų globos, kuriems reikia šeimos.

 • statistics-icon

  1000

  Laikinai globojami apie 1000 vaikų, kuriems nesant galimybių sugrįžti į šeimą reikės suaugusiųjų, kurie nuolat galėtų globoti šiuos vaikus.

Norėdami sužinoti daugiau:

Kaip tapti globėju?

Nėra didesnės dovanos nei žmogaus ryšys su žmogumi ir nėra didesnės gyvenimo misijos nei žmogaus užauginimas.

Ruošiantis šiai svarbiai misijai, svarbu apmąstyti:

 • ar siekiu padėti užaugti žmogui
 • ar nesitikiu greitų pokyčių ir dėkingumo apraiškų
 • ar turiu vietos savo namuose ir kasdieniame gyvenime
 • ar galėsiu mylėti ir rūpintis vaiku, kuris galimai turės sunkumų
 • ar atvirai galėsiu kalbėtis apie kylančius santykio ir žmogaus auginimo sunkumus su globos centro darbuotojais

Globėjais gali būti:

 • Vieniši ar susituokę ar partnerystėje gyvenantys
 • Neturintys ir turintys vaikų

Minimalūs reikalavimai būsimam globėjui:

 • Amžius 21-65 m.
 • Sąlygas vaikui augti (būstas nebūtinai turi būti nuosavas)

Parama globėjui:

 • Tapus globėju, visą globos laikotarpį jus lydės globos koordinatorius ir globos centro specialistų komanda, kurie suteiks jums galimybę tobulinti savo gebėjimus vaikų auginimo srityje, suteiks įvairiapusę paramą ir pagalbą, kvies aktyviai įsitraukti į globėjų bendruomenę, dalyvauti susitikimuose, renginiuose.
 • Finansinė parama:

  • Globos (rūpybos) išmoka – 160 Eur
  • Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas – 160 Eur
  • Vaiko pinigai – 70 Eur
  • Pagalbos pinigai – dėl konkrečios sumos kreiptis į gyvenamosios vietos globos centrą arba savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.
 • Pasibaigus vaiko globai (kai jam sukaks 18 metų), ir jam tęsiant mokslus iki 24 metų yra skiriama 160 Eur išmoka kas mėnesį ir vienkartinė išmoka įsikurti (būstui, buities technikai, studijoms, mokamoms sveikatos paslaugoms ir kt.) - 3000 Eur.

Tu gali tapti namais

Kaip nukeliauti iki tapimo globėju?

 1. žingsnis.

  Sprendimo priėmimas.

  Informacijos surinkimas, konsultacijos.
 2. žingsnis.

  Sveikatos pažyma.

  Kreiptis į savo gydymo įstaigą dėl sveikatos pažymos 046a formos gavimo.
 3. žingsnis.

  Dokumentų pateikimas.

  Kreiptis į artimiausią globos centrą arba savivaldybę pagal gyvenamąją vietą.

  Pateikiami dokumentai:

  • Prašymas
  • Sveikatos pažyma 046a formos
  • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju
 4. žingsnis.

  Laukimas.

  Jūsų dokumentai bus persiųsti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritoriniam skyriui. Specialistai išnagrinės jūsų prašymą. Tai užtruks ilgiausiai 20 dienų.
 5. žingsnis.

  Kvietimas į mokymus.

  Gavus teigiamą pradinį dokumentų vertinimą Globos centras pakvies į mokymus, kurių trukmė – ne ilgiau nei 3 mėnesiai, tuo laikotarpiu specialistai apsilankys jūsų namuose individualiems pokalbiams. Mokymai yra privalomi visiems norintiems globoti vaiką. Jeigu mokymai artimiausiu metu nevyks jūsų mieste, prašykite, jog būtumėte siunčiami juos išklausyti į artimiausią savivaldybę.
 6. žingsnis.

  Išvados globai gavimas.

  Per 10 darbo dienų nuo mokymų pabaigos, specialistai parengs išvadą dėl pasirengimo vaiko globai.
 7. žingsnis.

  Laukimas ir sprendimo priėmimas.

  Pasirašius teigiamą išvadą, jus lydės laukimas skambučio iš globos centro su pranešimu, jog jūsų globa reikalinga konkrečiam vaikui ar vaikams, supažindinimas su dokumentine informacija, vėliau – susitikimai ir sprendimo priėmimas.

Tapus vaiko globėju, per visą globos laikotarpį jus lydės globos koordinatorius ir kiti globos centro specialistai, kurie teiks įvairiapusę pagalbą, paramą, kvies jūs aktyviai įsilieti į globėjų bendruomenę.

Daugiau informacijos:

 • Kaip tapti globėju?
 • Kaip vaikui parenkamas globėjas (rūpintojas)?
 • Kokios globos (rūpybos) formos egzistuoja?
https://vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globa/globa-seimoje.html

Norėdami sužinoti daugiau:

Kokie dažniausi mitai apie paauglių globą?

Daugelis žmonių net negalvoja apie vyresnių vaikų globą, nes visuomenėje egzistuoja daugybė klaidingų įsitikinimų apie paauglių globą. Neretai sutinkami vis dar egzistuojantys mitai, užsilikę iš sovietmečio apskritai apie vaikus, kurie auga vaikų globos namuose. Paprastai žmonės įsivaizduoja, jog tai vaikai, atskirti nuo visuomenės, kurie turi elgesio problemų, galbūt netgi daro teisės pažeidimus, vartoja psichotropines medžiagas, rūko, keikiasi, nelanko mokyklos, smurtauja, valkatauja, yra utėlėti ir trumpai kirpti. Iš tiesų, tai tėra absoliutūs mitai. Jeigu 1500 vaikų, kurie šiuo metu gyvena institucijose būtų štai tokie, tai mums tikrai Lietuvoje nebūtų saugu gyventi. Mes sakome, jog vaikai yra vaikai ir kiekvienas vaikas netinkamai pasielgia kaip ir kiekvienas suaugęs žmogus. Ir kiekvienas vaikas, ar jis gyventų namuose ar vaikų globos namuose, gali lygiai tiek pat kartų netinkamai pasielgti.

Apie vyresnius vaikus, kurie auga institucijose, visuomenė gaju dar daugiau klaidingų įsitikinimų, nes štai čia mes visuomenėje ir apie pačią paauglystę turime tamsių minčių.

Visuomenė mielai mėgsta ir įsisavina neigiamo pobūdžio žinutes, o klaidingas mąstymas vieną ar kelias neigiamas žinutes apibendrina ir priskiria netinkamo elgesio apraiškas visai grupei, pavyzdžiui, paaugliams arba paaugliams, kurie gyvena vaikų globos namuose.

Vaikų globos namuose gyvenantys vyresni vaikai dažnai vertinami kaip agresyvūs, triukšmingi, nebendradarbiaujantys, nepareigingi. Tačiau aštri išorinė pusė dažnai slepia nesaugumo, baimės, sumišimo jausmą. Dėl visuomenėje gajų mitų apie institucijose augančius vyresnius vaikus daugelis asmenų, kurie galėtų suteikti paaugliui namus, atgrasomi nuo vyresnių vaikų globos. Tai didžiulė netektis paaugliams ir vaikams, kurie yra arti paauglystės, kuriems reikalingas globėjas – norintis ir pasiryžęs keisti paauglio gyvenimą ir suteikti jiems gaires į nepriklausomą gyvenimo kelią.

 • 1

  mitas

  Globojami paaugliai yra netinkamo elgesio žmonės

  Egzistuoja mitas, kad globos namuose augantys paaugliai, yra nuolat netinkamai besielgiantys žmonės, kurie buvo apgyvendinti vaikų globos institucijoje, nes jų tėvai negali valdyti savo elgesio. Tai yra neteisybė. Paaugliai paprastai yra globojami dėl tų pačių priežasčių kaip ir jaunesni vaikai. Ir ne todėl, kad jie netinkamai elgėsi, o todėl kad tėvai jais negalėjo pasirūpinti, skriaudė ar apleido.

 • 2

  mitas

  Paaugliai yra visiškai susiformavusios asmenybės

  Iš tikrųjų globos namuose augantys paaugliai yra tokio amžiaus, kai jiems vis dar labai reikalinga pagalba ir parama. Gera rutina ir mylinti, puoselėjanti aplinka gali padaryti didžiulį teigiamą poveikį jauniems žmonėms, kurie yra gyvenimo etape, kai priima sprendimus dėl savo ateities. Naujausi tyrimai rodo, kad žmogaus smegenys vystosi iki 20 metų. Taigi, smegenys yra pasirengusios keisti elgesį. Globojami namuose vaikai jaučiasi saugesni, tad smegenys gali dirbti elgesio keitimo linkme.

 • 3

  mitas

  Globėjas turi būti vyresnio amžiaus

  Kad būtumėte globėju, nebūtinai turi būti vyresnio amžiaus ir sukaupęs vaikų ir jaunuolių auginimo patirtį. Globoje ne amžius, o energija ir motyvacija turi didesnę reikšmę. Anaiptol, jaunas, brandus suaugęs gali būti puikus jaunuolio globėjas, neretai tampantis vyresniuoju broliu ar sese savo globotiniui. Globėju galima tapti nuo 21 metų amžiaus. Raginame jaunus suaugusiuosius pasvarstyti apie tokią didžiulę galimybę.

 • 4

  mitas

  Norint globoti reikia turėti nuosavus namus

  Tikrai ne maža visuomenės dalis mano, jog norint globoti reikia turėti nuosavus namus. Jeigu jūs manote, kad norėdami globoti turite turėti didelį namą ar butą, kuris būtų puikiai įrengtas ir priklausyti jums nuosavybės teise, vadinasi, jūs esate pagautas šio mito. Nesvarbu, ar paauglys ar vaikas, kurį norėtumėte globoti, galioja tos pačios taisyklės – svarbu, jog vaikas jūsų namuose turėtų savo erdvę miegui, poilsiui, pamokų ruošai, žaidimams. Tačiau visiškai nesvarbu, ar jūs esate būsto savininkas ar nuomojatės, ar kitomis teisėmis naudojatės būstu.

 • 5

  mitas

  Jūs turite turėti patirties, kaip pasirūpinti vaiku

  Jeigu niekada neturėjote vaikų ar niekada nedirbote su vaikais, gali būti, jog esate patikėję šiuo mitu, kad neverta svarstyti apie vaiko globą, jeigu neturi vaikų auginimo patirties. Iš tiesų nebūtina būti užauginus vaikus, kad galėtum juos globoti. Tai ko jums reikia, tai didelio noro atverti savo namų duris ir širdį jauniems žmonėms, kuriuos reikia mylėti ir saugoti. Žinoma, jeigu neturite patirties, tikėtina, kad galite nerimauti. Tačiau nuo pačios pradžios, kai pradėsite lankyti globėjų mokymus, jūs tapsite globėjų bendruomenės dalimi. Globodami vaiką ar jaunuolį, jūs turėsite globos centro specialistų pagalbą ir paramą, bendrausite su globėjų šeimomis per savipagalbos grupes ir įvairius renginius, galėsite lankyti mokymus ir gauti specialistų konsultacijas. Jūs turėsite savo globos koordinatorių, su kuriuo galėsite dalintis rūpesčiais ir sunkumais.

 • 6

  mitas

  Globodamas paauglius negali turėti darbo

  Vaiko ir jaunuolio globa kaip ir tėvystė yra visos paros darbas. Tačiau didžiąją laiko dalį esate tik budintis, nes vaikai leidžia laiką mokykloje, būreliuose, su draugais, yra užsiėmę pasaulio tyrinėjimu. Lygiai taip, kaip darbo grafikus derina tėvai prie biologinių vaikų, lygiai taip yra ir su globojamu vaiku. Žinoma, ypatingas laikas yra tuomet, kai vaikas atkeliauja į jūsų namus. Tuomet jums reikia vienas kitą pažinti, užmegzti ryšį – šiam laikotarpiui ypatingai svarbu skirti daugiau laiko praleisti kartu. Į jūsų namus atvykusiam globojamam vaikui ypač pirmais mėnesiais reikės daugiau fizinės ir emocinės pagalvos – vaikas išgyvens netektį, jam reikės priprasti prie naujos rutinos, naujos ugdymo įstaigos, susipažinti ir megzti ryšius su naujais žmonėmis. Tačiau ilgainiui – viskas stos į savas vėžias, nors pagalba ugdymosi srityje gali būti reikalinga intensyvesnė visą globos laikotarpį. Be kasdienių saugių ir sveikų santykių kūrimo, turite būti pasirengę susitikimams su globos koordinatoriumi, mokytojais ir kitais darbuotojais, susijusiais su jauno žmogaus gerovės užtikrinimu.

 • 7

  mitas

  Negalėsite mylėti globojamo vaiko kaip šeimos nario

  Tyrimai rodo, jog pirmieji treji vaiko gyvenimo metai yra geriausias laikas vaikams ir tėvams megzti tvirtą ryšį. Tačiau tyrimai taip pat parodė, kad meilė ir prisirišimas nebūtinai priklauso nuo biologijos. Santykio sukūrimas gali vykti bet kuriame amžiuje. Tačiau tam reikia pasitikėjimo ir laiko. Kai vaikas ar jaunuolis apsigyvena globėjo namuose, tai be abejonės kelia įtampą ir stresą. Be to, vaikas išgyvena ir buvusios aplinkos netektis – auklėtojų, draugų, mokyklos, savo kiemo ir t.t. Globėjui šiuo momentu reikia kantrybės, atidumo ir supratingumo. Globėjas turi žinoti, kad reikės laiko, kol vaikas ar jaunuolis įveiks nemalonius jausmus būdamas naujos šeimos dalimi. Žmonės, kurie prisiima gyvenimą keičiančią globos užduotį, turi didžiulę širdį ir žino, kad meilė gimdo meilę. Paprastai globoti vaikus sprendimus priima altruistinės asmenybės, kas reiškia natūralų gebėjimą mylėti ir padėti kitiems.

 • 8

  mitas

  Globoti gali tik poros

  Šis mitas yra vienas seniausių ir labiausiai paplitęs. Vaiko ar jaunuolio globai visiškai nesvarbi jūsų šeimyninė padėtis. Globėjai gali būti vieniši, vedę ar gyvenantys partnerystėje. Jūsų šeimos sudėtis nėra kliūtis globoti. Jeigu jūsų šeima gausi, pirmiausia reikia pasirūpinti, kad jaunam žmogui būtų pakankamai vietos jūsų namuose. Kiekvienas jūsų šeimos narys vyresnis nei 16 metų turi pritarti globai raštiškai, o visa šeima turi dalyvauti įsivertinimo procese, o vėliau rekomenduojama įsitraukti ir į globojančių šeimų bendruomenę, priimti globos centro siūlomą pagalbą.

 • 9

  mitas

  Paauglių globa neigiamai paveiks mano esamus vaikus

  Aptardami paauglių globos perspektyvą, daugelis žmonių nerimauja dėl galimos neigiamos įtakos esamiems vaikams. "Ką daryti, jei vyresnis globojamas vaikas darys blogą įtaką mano jaunesniems vaikams?" Tyrimai rodo, jog broliai ir seserys, tiek globojami, tiek biologiniai, yra mažiau įtakingi nei bendraamžiai mokykloje ar draugai kieme ar socialiniuose tinkluose. Šeimos liudija apie tai, kaip vyresni vaikai mokė savo globotinius brolius ir (arba) seseris, kaip padėti namuose, bendrauti su suaugusiaisiais, kaip skaityti ir pan. Labai svarbu suprasti, kad paaugliai, kurie yra linkę nusikalsti ar daro teisės pažeidimus – jų poreikiai nėra globa šeimoje, todėl toks paauglys neatvyks į jūsų šeimą. Globėjams siūlomi globoti paaugliai, kuriems labai reikalinga globėjų šeima, kuri jiems parodytų, kaip atrodo meilė, saugumas ir stabilumas ir koks vertingas yra žmogaus ryšys su žmogumi.

Įvaikinimas

Įvaikinimo metu nutrūksta visi ryšiai tarp vaiko ir biologinės jo šeimos. Įvaikintojai tampa vaiko tėvais pagal įstatymą. Įvaikintam vaikui gali būti suteikta įtėvių pavardė ar net keičiamas vardas. Įvaikinimas negali būti atšauktas ar panaikintas – tai yra pagrindinis įvaikinimo ir globos skirtumas.

Toliau skaityk apie įsivaikinimą:

https://vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/ ivaikinimas/

Norėdami sužinoti daugiau:

REKOMENDUOJAMI FILMAI:

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA: